Menu
StudentMag
Studentské finance

Co musí obsahovat faktura? Podívejte se na náležitosti daňového dokladu

Redakce

Redakce

28. 8. 2017

Daňový doklad je písemnost, v němž se potvrzuje hospodářská nebo účetní operace, například nákup materiálu, spotřeba, výdej nebo příjem peněz. Vystavuje se mezi podnikající fyzickou a právnickou osobou při odběru zboží nebo za provedenou práci. Tyto doklady musí mít náležitosti uvedené v 26 § – 35 § zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (DPH).

Pro koho se faktura vystavuje

Je podstatné vědět, pro koho se faktura vystavuje a od koho se faktura přijímá, protože se podle toho náležitosti daňových dokladů budou lišit. Bude-li dodavatel plátcem DPH, pak se údaje uvedené v daňovém dokladu budou řídit § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Fyzická nebo právnická osoba, která není plátcem DPH, nesmí vystavit fakturu s DPH a nemusí se řídit náležitostmi daňového dokladu, je pouze na něm, jak budou jeho doklady vypadat.

Povinné údaje daňového dokladu – plátce DPH

 • jméno, příjmení, místo podnikání obchodní firmy, která doklad vystavuje (dodavatel)
 • daňové identifikační číslo dodavatele
 • jméno, příjmení, místo podnikání osoby, která doklad přijímá (odběratel)
 • daňové identifikační číslo odběratele (pokud je plátcem DPH)
 • evidenční číslo daňového dokladu
 • rozsah a předmět zdanitelného plnění
 • datum vystavení daňového dokladu
 • datum uskutečnění zdanitelného plnění
 • cenu bez daně
 • základ daně
 • základní nebo sníženou sazbu daně
 • výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou

Studenti a daně 2019: Jak uplatnit slevu na studenta a kolik činí pojištění?

Nepovinné údaje daňového dokladu – plátce DPH

 • razítko a podpis dodavatele nepatří mezi povinné náležitosti daňového dokladu, proto se na fakturách nemusí uvádět

Náležitosti daňového dokladu – neplátce DPH

 • označení dodavatele a odběratele
 • platba – v hotovosti, bankovním převodem
 • pořadové číslo (slouží pouze pro naše potřeby, abychom nějakou fakturu nezatajili)
 • datum vystavení a splatnosti
 • předmět plnění (zboží, služby)
 • částka

Ohodnoťte tento článek:
1,5
Právě čtete

Co musí obsahovat faktura? Podívejte se na náležitosti daňového dokladu