Menu
StudentMag
Kariéra pro studenty

Co dělat, když nemám práci: První cesta vede na nejbližší úřad práce

Redakce

Redakce

5. 3. 2013

Pokud jsme nezaměstnaní a chceme svou situaci řešit, nejjednodušší je zaevidovat se na úřadu práce v místě svého trvalého bydliště (dále jen ÚP). Registrace není povinná a přináší s sebou výhody i nevýhody.

Začít lze ještě před ztrátou současného zaměstnání. Máme možnost požádat kterýkoli úřad práce o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání. Úřadem budeme informováni o volných místech. Po skočení výpovědní lhůty v zaměstnání žádáme ÚP v místě svého trvalého bydliště o zprostředkování zaměstnání. Pokud registraci stihneme do tří dnů, budeme do evidence zařazeni ode dne následujícího po skončení práce.

Například pracovní poměr mi byl ukončen k 31.7., na úřadě se osobně zaregistruji 3.8., ale vedena úřadem práce jsem od 1.8.

Z evidence na ÚP může být vyloučena osoba, která má živnostenský list, pracuje v cizině, je studentem, pěstounem nebo na mateřské dovolené a podobně.

Práci si můžeme současně hledat i sami – reagovat na inzeráty, zasílat životopisy firmám, registrovat se v agenturách práce, zapojit se do JobClubů a podobně. Po uzavření pracovní smlouvy musíme tuto skutečnost oznámit do osmi dnů na ÚP.

Finanční podpora v nezaměstnanosti

Na ÚP žádáme také o podporu v nezaměstnanosti. Podmínkou je získání alespoň 12 měsíců důchodového pojištění v posledních dvou letech před zařazením do evidence ÚP. To získáme buď tím, že jsme zaměstnaní, nebo takzvaným náhradním plněním, za nějž je považováno pobírání invalidního důchodu pro třetí stupeň invalidity, péče o dítě do čtyř let, doba výkonu veřejné služby nebo dlouhodobá dobrovolná služba. Pro většinu absolventů středních a vysokých škol je tedy žádost o podporu nedostupná a ÚP ji zamítne. Výše příspěvku se liší jak věkem žadatele, tak dobou evidence.

  • lidé do padesáti let čerpají podporu max. 5 měsíců
  • lidé ve věku 50 až 55 let max. 8 měsíců
  • lidé starší 55 let max. 11 měsíců

Výše podpory u lidí do 50let:

  • první dva měsíce dostaneme 65 % čistého měsíčního výdělku z předchozího zaměstnání, přičemž maximálně 0,58 násobek průměrné mzdy v ČR
  • následující dva měsíce klesá na 50 %
  • další dva klesá jen na 45 %

Možností, jak získat vyšší podporu a vyšší možnost uplatnění na trhu práce, může být rekvalifikace. Pokud splníme kritéria pro zařazení do rekvalifikačních kurzů, výše podpory se zvedne na 60 %. ÚP také proplácí cestovné.

Pozor! Nyní si už osoby pobírající podporu v nezaměstnanosti nemohou přivydělat!

Co s sebou na ÚP?

Na první návstěvu s sebou potřebujeme platný občanský průkaz, doklad o ukončení pracovního poměru, doklad o jiné výdělečné činnosti, doklad o ukončení náhradní doby (doklad o vzdělání, doklad ukončení mateřské dovolené, potvrzení o pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a podobně). Dále je nutné přinést evidenční list, potvrzení o výši průměrného výdělku nebo list důchodového pojištění.

Evidence na ÚP a pojištění

Za osoby evidované na ÚP hradí stát zdravotní pojištění. Sociální pojištění stát nehradí, ale doba evidence se započítává jako účast na důchodovém pojištění po celou dobu, kdy pobíráme podporu v nezaměstnanosti, dále také maximálně jeden rok, během něhož jsme zařazení v evidenci a podporu nepobíráme.

Evidence na ÚP je jedním ze způsobů řešení nezaměstnanosti. V těžké životní situaci nám většinou nabízí alespoň malou finanční pomoc, hrazení povinného pojištění a nápady, kde samostatně práci hledat.

Ohodnoťte tento článek:
4
Právě čtete

Co dělat, když nemám práci: První cesta vede na nejbližší úřad práce