Menu
StudentMag
Angličtina

Au pair v UK: víte, jaká je britská kultura a na co se připravit?

Redakce

Redakce

2. 5. 2014

Chystáte se letos v létě jako au pair do Velké Británie? Přečtěte si několik postřehů o britské kultuře včetně výsledků výzkumu nizozemského sociologa Geerta Hofstedeho.

Pro Brity je naprosto běžné chodit doma v botách. Nezávisle na tom, zda chodí po holé podlaze nebo po koberci. Britové se vyznačují také svou vyšší mírou zdvořilosti, která se projevuje například v tom, že mnohem častěji děkují. Na otázky je žádoucí odpovídat ve tvaru Yes, please nebo No, thank you.

Dále Britové velmi často používají zdvořilostní fráze. Já jsem se při svém pobytu ve Velké Británii setkávala stále s otázkou: Martina, are you OK? Členové rodiny mi tuto otázku pokládali několikrát denně. Zpočátku jsem si myslela, že je to proto, že vypadám unaveně. Později jsem zjistila, že jde o zdvořilostní frázi.

Stravovací návyky

Ohledně stravovacích návyků mě překvapilo, že místo poctivého domácího jídla připravují mnoho polotovarů, ať už mražených či z konzervy. A ještě více mě překvapilo, že tyto polotovary běžně dávají svým dětem, a to i velmi malým.

V Británii si můžete koupit v konzervě mnohem více pokrmů než u nás. Můžete si dát například polévku nebo těstoviny z konzervy. K snídani si všichni členové rodiny dávají den co den kukuřičné lupínky s mlékem. K obědu bývají sendviče, nikoliv teplé jídlo, na které jsme zvyklí. Typická je teplá večeře.

Hofstedeho kulturní dimenze

Nakonec se na britskou kulturu podíváme trochu vědecky s pomocí kulturních dimenzí nizozemského sociologa Geerta Hofstedeho. Britská kultura je silně individualistická a poměrně dost maskulinní, což znamená, že uznává mužské hodnoty jako například sílu, průbojnost, výkon.

Dalším rysem je nízká vzdálenost moci, tudíž je britská společnost velmi rovnostářská. Míra vyhýbání se nejistotě je u Britů také nízká, proto společnost nepotřebuje vytvářet mnoho pravidel a zákonů a zároveň to souvisí s nízkou mírou projevování citů navenek. Poslední dimenze dlouhodobá orientace je u Britů nevyhraněná.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Au pair v UK: víte, jaká je britská kultura a na co se připravit?