Menu
StudentMag
Studium

8 tipů, jak oslnit profesora u zkoušky. Nabiflované vědomosti nestačí

Redakce

Redakce

16. 1. 2014

Máte zkouškové období a učíte se na zkoušky? Před zkouškou máte pocit, že už všechno perfektně umíte a nemůže se stát, že byste zkoušku neudělali? Horší než výborná vás nemůže potkat? Abyste se nedivili. Pouze nabiflované vědomosti u zkoušky většinou nestačí. Abyste profesora oslnili, musíte toho předvést víc.

1. Udělejte si v učivu pořádek

Abyste u zkoušky obstáli, musíte umět o učivu nejen samostatně mluvit, ale také mu rozumět. Místo stále se opakujícího předříkávání se zkuste nad daným učivem zamyslet. Co to všechno vlastně znamená? Jaké to má souvislosti? K čemu bych mohl nastudované informace v budoucnu využít? Bude se mi tento předmět v životě jednou hodit?

2. Mějte všeobecný přehled

Určitě každý z vás někdy zažil situaci, kdy vám profesor u zkoušky položil otázku, která se netýkala probraného učiva. Nečekali jste to? Byli jste v koncích? Abyste dokázali na takovou nečekanou otázku rozumně odpovědět, potřebujete mít všeobecný přehled.

Všeobecný přehled se nedá našprtat během pár hodin. Ten si vytváříte postupně četbou odborné literatury, pozorováním dokumentárních filmů či průběžným sledováním společenského, ekonomického a politického dění v ČR i ve světě.

3. Nezapomeňte na doporučenou literaturu

Během zkoušky se často stává, že se vás profesor zeptá, jakou literaturu jste k danému tématu četli. Nezapomeňte si tedy předem připravit seznam odborné literatury, ze které byste mohli čerpat. Není důležité přečíst všechny knihy, které vám profesor doporučí, ale alespoň jimi prolistovat a zapamatovat si, o čem knihy jsou. Větší důraz bych pak kladla na knihy, které napsal sám váš zkoušející profesor.

4. Nebojte se s profesorem diskutovat

Pokud se stane, že se během zkoušky mezi vámi a profesorem otevře prostor k diskuzi, nebraňte se diskutovat. Nesnažte se profesora přesvědčit, že nemá pravdu. Snažte se mu ale ukázat, že dokážete o diskutovaném tématu přemýšlet a umíte si na danou věc udělat svůj vlastní názor.

5. Čerpejte ze svých zkušeností, praxe

Pokud máte s probíraným tématem nějakou vlastní zkušenost, nebojte se to zmínit před profesorem. Pokud váš profesor uvidí, že umíte spojit nastudovanou teorii s praxí, určitě tím na něj zapůsobíte. Opět tím svému okolí dokazujete, že se nebiflujete jen holá fakta, ale že umíte o učivu také přemýšlet.

6. Vhodně se oblékněte

Abyste dali profesoru a svému okolí najevo, že zkoušku berete vážně, vhodně se oblékněte. V dnešní době je sice spousta profesorů benevolentních a neberou na váš outfit velký zřetel, přesto však může oblečení o vás hodně vypovědět.

7. Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí

Na zkoušku je nepřípustné přijít pozdě! Zjistěte si tedy dostatečně dopředu, v kolik hodin a kde se má zkouška konat. Snažte se dorazit na zkoušku raději o několik minut dříve, abyste se na ni mohli v klidu fyzicky i psychicky připravit.

8. Buďte pozitivně naladění a usmívejte se

Ať už jste se na zkoušku připravili jakkoliv, snažte se během ní zachovat klid, nezmatkujte, buďte pozitivní, věřte si a usmívejte se. Řeč těla během vaší zkoušky hraje také důležitou roli.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

8 tipů, jak oslnit profesora u zkoušky. Nabiflované vědomosti nestačí