Menu
StudentMag
Kam na vysokou školu

Víme, kde lze studovat chemii a co vás čeká během studia

Redakce

Redakce

20. 1. 2013

Chemii lze studovat většinově na přírodovědeckých fakultách. Zvolit si můžete jednooborové či dvouoborové studium chemie, existují však i rozličné mezioborové studijní programy.

Jednooborové studium chemie je umožněno v Praze (Univerzita Karlova), Brně (Masarykova univerzita), Olomouci (Univerzita Palackého) i Ostravě (Ostravská univerzita).

Přijímací zkoušky jsou většinou oborové, tedy z chemie. Pouze na Masarykově univerzitě je pro přijetí požadováno splnění testu studijních předpokladů. K dobrému středoškolskému prospěchu budou přihlížet v Olomouci (UP).

Chemie dvouoborová

Dvouoborové studium chemie je určené především pro budoucí učitele. Jedná se o obor Chemie se zaměřením na vzdělání. Chemii můžete kombinovat s poměrně širokou nabídkou dalších oborů. Kupříkladu je to fyzika, biologie, ale i tělesná výchova. Dvouoborovou chemii můžete opět studovat na školách po celé republice. Obor nabízí Karlova univerzita v Praze, Palackého univerzita v Olomouci i Masarykova univerzita v Brně.

Přijímací zkoušky jsou oborové, tedy z chemie, v rozsahu gymnaziálních studií. Výjimkou je Brno, které i zde pro přijetí vyžaduje splnění testu studijních předpokladů. U dvouoborového studia ovšem nemůžete zapomenout, že budete skládat jistě i zkoušky z oboru, se kterým budete chemii kombinovat.

Další obory

Zájemci o studium chemie si také mohou zvolit z mnohých nabízených oborů na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Naleznete tam třeba i tyto obory: Chemie a technologie materiálů, Chemie a technologie ochrany životního prostředí nebo Chemie a analýza potravin. Kritérium pro přijetí na tuto školu je prospěch z chemie a matematiky z období středoškolského studia. Abyste byli přijati, je potřeba mít prospěch samozřejmě co nejlepší.

Univerzita Pardubice nabízí obor Chemie a technická chemie, kde budou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek. K přijetí postačí pouze úplné středoškolské vzdělání. Stejné je to s oborem Klinická biologie a chemie, který Univerzita Pardubice také nabízí.

Předměty

Jelikož je chemie disciplína přírodovědná, budete se během jejího studia setkávat i s dalšími přírodovědnými předměty. Jedná se zejména o fyziku a biologii. Počítat však musíte i s matematikou a mnohdy i s programováním. V rámci oboru se seznámíte i se základy toxikologie a ekologie. Součástí studia jsou samozřejmě časté laboratorní práce a projekty.

Uplatnění absolventů chemických oborů je široké. Mohou jej nalézt ve výzkumné sféře, v různých poradenských kancelářích, ale také ve státní správě zabývající se ochranou životního prostředí.

Nabídka oborů pro studium chemie je nebývale široká. V řadě těchto oborů nejsou vyžadovány přijímací zkoušky, proto zároveň obor nabízí i jakousi jistotu přijetí. Následné uplatnění absolventů je velmi dobré.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Víme, kde lze studovat chemii a co vás čeká během studia