Menu
StudentMag
Studium

Ústečtí germanisté mohou získat dvojitý diplom. Rok stráví v Bayreuthu

Martin Ulbrich

Martin Ulbrich

12. 11. 2013

Mimořádný úspěch přinesla spolupráce ústecké katedry germanistiky s německou univerzitou v Bayreuthu. Absolventi navazujícího studia interkulturní germanistiky mohou nyní získat dva tituly – domácí Mgr. i jeho mezinárodní podobu M.A.

Dvouleté magisterské studium je organizováno tak, že první rok absolvují studenti na ústecké Univerzitě J. E. Purkyně, druhý pak na partnerské škole v bavorském Bayreuthu.

Dostatek zájemců byl hned v zahajovacím ročníku

Originální spojení české a německé univerzity se zatím ukazuje jako krok správným směrem. První zájemci o dvojitý diplom se totiž objevili prakticky ihned po spuštění programu.

„Výběrové řízení proběhlo již v březnu ještě před oficiálním podpisem meziuniverzitní dohody, takže v tomto semestru již nastoupili ke studiu v Bayreuthu tři naši studenti,“ uvedla vedoucí katedry Renata Cornejo.

Fakultě se podařilo všem studentům zajistit finanční podporu, jeden z nich využil i nově zřízeného mimořádného stipendia děkana. Šanci získat mezinárodní titul i cenné zkušenosti ze zahraničí má tak většina uchazečů.

Studium se zaměřuje na mezikulturní vztahy

Zájemci musí splnit dvě základní podmínky – první je studium v novém oboru Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu, který se z větší části orientuje na česko-německé a česko-rakouské vztahy.

Vedle toho musí úspěšně absolvovat výběrové řízení v druhém semestru studia. V každém následujícím roce plánuje katedra zařadit do programu trojici studentů.

První česko-německý double degree program

Dvojitý diplom (známý také pod anglickým názvem double degree) představuje oblíbenou formu zakončení studia ve Spojených státech, Kanadě a dalších západních zemích. U nás je převážně specialitou technických a ekonomických oborů.

Double degree ústecké a bayreuthské univerzity lze považovat za mimořádný úspěch. Jedná se totiž o první společný magisterský program mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo.

M.A. (Master Of Arts) je mezinárodní akademický titul užívaný v mnoha zemích světa. Obvykle se uděluje absolventům magisterského studia v humanitních, společenskovědních nebo uměleckých oborech na zahraničních univerzitách.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Ústečtí germanisté mohou získat dvojitý diplom. Rok stráví v Bayreuthu