Menu
StudentMag
Kam na vysokou školu

Studium MBA program HR management – buďte specialistou

Chcete se stát specialistou v oboru při vedení lidí? Poznejte lépe sami sebe i ostatní a připravte se na práci se zaměstnanci. Management lidských zdrojů neboli management Human Resources vám předá skvělé metody personální práce. Marketing, andragogiku i přijímací pohovory budete mít v malíčku. HR je obor, který se stále vyvíjí. Studium MBA program HR management je sázkou na jistotu.

Ať už jste řídící pracovník v oblasti vzdělávání a HR, anebo se na tento post teprve chystáte, uplatnění absolventů po absolvování studia MBA program HR management je skvělé. Připraví vás na pozici training specialisty i personálního manažera. Osvojíte si širokou oblast leadershipu i řízení výkonu, kvality a rozvoje, oblast ekonomiky a management podniku, strategický management, management firemních financí i cestovního ruchu, rozvoj lidských zdrojů i manažerskou psychologii. Zvládnete i marketing a brand management.

Human Resources Management

HRM neboli Human Resources Management je zkratka pro řízení lidských zdrojů a zahrnuje veškeré procesy řízení a rozvoje lidských zdrojů. Někdy se také zjednodušeně označuje pojmem personalistika. Celkovou koncepci personální práce si můžete osvojit díky studiu MBA program HR management. Jejím předchůdcem byla personální administrativa a personální řízení. Řízení lidských zdrojů zahrnuje celou řadu postupů a metod řízení pro práci s lidmi v organizaci.

Řízení lidských zdrojů

Řízení lidských zdrojů posunulo význam člověka v organizaci na pozici nejdůležitějšího podnikového zdroje. Nejde tedy jen o jeho složku založenou v personálních záznamech. HR management klade důraz na řídící a koncepční činnosti. Na to navozuje koncept Řízení lidského kapitáluHCM, který prohlubuje důraz kladený na znalosti člověka pro organizaci a jejich systematický rozvoj. MBA studium je flexibilní, zvládnete jej i při práci, volitelné předměty si vyberete.

Zvýšení kvalifikace v oblasti personalistiky

Řízení lidských zdrojů se netýká jen personálních ředitelů a pracovníků personálního útvaru, ale týká se všech manažerů v organizaci. Personalistika úzce navazuje na management organizace. Díky zvýšení kvalifikace v oblasti personalistiky si osvojíte náležitosti organizační struktury a personální administrativy, evidence zaměstnanců, jejich vzdělávání a rozvoj kvalifikace, různé sociální programy, zaměstnanecké benefity a personální plánování.

Personalistika v praxi

Studenti MBA programu HR management na Cardiff Academy získají přehled o adaptaci zaměstnanců, jejich motivaci a stimulaci, vzdělávání a způsob odměňování s důrazem kladeným na využití v praxi. Zahrnuje pracovní podmínky zaměstnanců, pracovní dobu, její rozvržení, výjimky, přesčasy, noční práci i problematiku flexibilní formy zaměstnávání, řešení konfliktů a stížností i poznatky manažerské psychologie týkající se péče o zaměstnance pro zajištění jejich pracovní spokojenosti.

Komunikační technologie a robotizace

Dozvíte se, jak reagovat na vývoj komunikačních technologií, robotizaci i mezigenerační obměnu. Prozkoumáte trendy, jako jsou agilní řízení, alternativní pracovní síla, superjobs i mindfullness. Prověříte si význam koučování i age managementu pro dosažení konkurenční výhody, budování značky a podpory mezigenerační spolupráce. Naučíte se strategicky myslet, řídit projekty, čelit změnám a využívat potenciál inovací na maximum. Zjistíte, jak rozvíjet svou osobnost, být efektivnější, úspěšnější a spokojenější v profesním i osobním životě.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Studium MBA program HR management – buďte specialistou