Menu
StudentMag
Kam na vysokou školu

Studium MBA pro dokonalý management ve zdravotnictví

Management a marketing bývá ve zdravotnictví často opomíjenou oblastí, zejména v soukromých praxích lékařů různých odborností. Cílem každého lékaře je však kvalitně léčit. Právě proto přece medicínu studoval a jeho práce ho profesně naplňuje, protože v ní vidí smysl. Na zvládnutí administrativy a řízení firmy je nutné další studium. Proč vsadit na studium MBA programu Management ve zdravotnictví?

Na všechny lékaře je dnes kladena velká administrativní zátěž. Někdy je tak nadměrná, že pro samé úřadování nemají lékaři ani čas pořádně léčit. Na zajištění hladkého chodu své firmy a lékařské praxe je třeba se dobře připravit. Studium MBA programu Management ve zdravotnictví na Cardiff Academy vám usnadní práci, naučíte se řídit firmu a vše dobře zorganizovat. Získáte tak čas a prostor pro svůj růst, možnost pracovat podle svých vizí a lépe unesete zodpovědnost za své zaměstnance i pacienty.

Marketing a management jako základ úspěšné lékařské praxe

Marketing a management je nedílnou součástí všech úspěšných firem a platí to i ve zdravotnictví. Posláním lékařů je léčit, ale současně musí být schopni dostát svým závazkům vůči zaměstnancům, dodavatelům, zdravotním pojišťovnám i pacientům. A protože chce každý lékař léčit co možná nejlépe, musí si ještě najít prostředky, čas i prostor na nové přístroje, materiál, vzdělávání i řízení své ordinace. Program studia MBA proto ocení střední a vyšší management, CEO i majitelé společností.

Management ve zdravotnictví

Dobře zvládnutý management ve zdravotnictví je o smysluplném řízení firmy. Jde o plánování, organizování a kontrolu všech činností. Je třeba se naučit spravovat finance, efektivně pracovat se zdravotním pojištěním a kompletním systémem zdravotní péče. Absolvent programu dostane možnost získat komplexní znalosti medicínského práva a hravě zvládne i post na pracovní pozici v nejvyšším managementu zdravotnických zařízení, kde bude úspěšný.

Vytvořte si silnou stabilní firmu

Medicína, lékařství i farmacie mají obrovský potenciál. Díky zvýšení kvalifikace při studiu MBA si budete umět vytvořit silnou stabilní firmu, která dlouhodobě směřuje k cíli. Úspěšnost se totiž neměří jen výší zisku, ale i dlouhodobým zvyšováním hodnoty a pohodou na pracovišti. Kvalitně řízená organizace běží jako hodinky. Marketing ve zdravotnictví je nástroj, jak sladit své potřeby s potřebami pacientů i své vize s vnějším světem a zdroji podniku.

Dejte své ordinaci dobré jméno

Budování značky je nutné pro ordinaci i zdravotnické zařízení. Díky znalostem budete preferovaný zaměstnavatel, který se nepotýká s nedostatkem kvalitních pracovníků. Získáte důvěru klientů, kteří si ochotně uhradí léčbu mimo rámec výkonů zdravotních pojišťoven a nebudou se spoléhat jen na systém zdravotního pojištění. Začlenění marketingu do lékařské praxe zajistí kvalitní klientelu.

Zvyšte efektivnost své práce

Vztah mezi lékařem a pacientem je klíčový. Návštěvy vašich klientů se neomezí jen na akutní řešení zdravotních potíží, ale budete mít prostor více se věnovat plánovaným výkonům a nebudete muset neustále všem vysvětlovat a obhajovat ceny za jednotlivé úkony. Osvojíte si etické přístupy a s bezproblémovou komunikací půjde vše snadno. Díky marketingu zjistíte, jak je důležitá cena pro rozhodování pacienta či klienta, jak ceny výkonů nastavit a čeho se vyvarovat.

Zvládněte administrativu i řízení zdravotnického zařízení

Díky zvýšení kvalifikace a studiu MBA Management zdravotnictví se naučíte spravovat finance a osvojíte si cenotvorbu, například jak se koupě přístrojů a vybavení promítne do vašich cen. Objevíte různé možnosti edukace pacienta, které v praxi opravdu fungují. Vzdělání je důležité pro vás i pro klienty. Informovaný pacient lépe komunikuje a reaguje na jakoukoliv léčbu. Objevíte spoustu možností, jak rozšířit spektrum výkonů a získat zcela jinou klientelu.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Studium MBA pro dokonalý management ve zdravotnictví