×
StudentMag

Studium antropologie. Které univerzity tento obor nabízí?

Studium antropologie

Studium antropologie je poměrně široký pojem. Na našich univerzitách existují mnohé antropologické obory, které mohou plně vyhovovat požadavkům studentů a přinést jim všestranné budoucí profesní uplatnění. V prvé řadě je však potřeba se zaměřit na to, jaké odvětví antropologie vlastně chceme studovat. Jak dělíme antropologii a kde se dá u nás antropologie studovat jako hlavní obor?

Antropologie: Studium podle rozdělení oboru

Antropologie je věda o člověku. Studium antropologie je třeba zaměřit na konkrétní podobor antropologie, kterou rozdělujeme na několik odvětví. Obecná antropologie se zabývá vznikem a vývojem člověka po jeho biologické stránce. Řeší otázky původu člověka a čím se člověk liší od zvířat. Patří zde předměty jako je biologie, genetika, anatomie, archeologie nebo paleontologie.

Kulturní a sociální antropologie se již nezabývá člověkem z jeho biologického hlediska, ale zohledňuje jeho kulturní a sociální dějiny. Vnímá tedy člověka jako kulturní a společenskou bytost, což úzce souvisí také s historií, filozofií, psychologií, etnografií a lingvistikou. Sociolingvistika pak přímo studuje souvztažnost lidského společenství a jazyka.

I když existuje nespočet dalších podoborů antropologie, základní jsou dva proudy a sice ten biologický a kulturní. Setkat se ale také můžete s pojmy jako například: psychologická antropologie, divadelní antropologie, filozofická a psychologický antropologie, kognitivní antropologie, politická antropologie, teologická antropologie, evolucionistická antropologie, funkcionalistická antropologie, difuzionistická antropologie, forenzní antropologie, strukturální antropologie nebo symbolická antropologie.

Antropologie – kombinované studium

Kombinované studium antropologie nabízí univerzity většinou až již v rámci doktorandského studia. Bakalářský studijní program sociální a kulturní antropologie nebo obecné antropologie probíhá převážně prezenční formou studia a totéž zpravidla platí i pro navazující magisterský program. Obor Sociální a kulturní antropologie můžete studovat například na Západočeské univerzitě v Plzni, kde je také v nabídce zajímavý studijní obor Antropologie populací minulosti.

Obor Kulturní antropologie můžete studovat i na Univerzitě Palackého v Olomouci, a to buď jako jednooborové, nebo dvouoborové studium. Dále také lze studovat obor Etnologie a kulturní antropologie na Univerzitě Karlově, kde najdete i Obecnou antropologii. Kulturní antropologii a umění lze pak studovat na Art & Design Institutu v Praze na Vinohradech. Obory Antropologie nebo Sociální antropologie nabízí i Masarykova univerzita v Brně, ale opět pouze prezenční formou studia.

Studium antropologie a uplatnění

Absolventi studia sociální a kulturní antropologie se mohou uplatnit jak v neziskovém sektoru, tak také při práci ve státní správě. Mohou se věnovat etnickým skupinám, studovat jejich kulturu a jazyk, pracovat v terénu, pomáhat znevýhodněným skupinám a řešit problémy týkající se migrace. Mohou ale také o svých poznatcích psát a uplatnit se v redakcích či nakladatelstvích. Dále také mohou absolvovat různé mise, cestovat a poznávat odlišné kultury, jejich zvyklosti a jazyk.

Uplatnění je možné rovněž v muzeu, výzkumném ústavu. Lze se také zaměřit na ochranu kulturního dědictví a výuku a vzdělávání. Zajímavým oborem je bezesporu též kriminalistická antropologie nebo forenzní antropologie.

Kriminalistická a forenzní antropologie

Práce forenzního nebo kriminalistického antropologa vyžaduje studium obecné antropologie a ideálně doktorský titul se specializací na forenzní antropologii. Jedná se o ohledání mrtvého člověka a určení příčin smrti na základě hlubokých znalostí lidské anatomie a antropologie či archeologie. Práce umožňuje odhalit příčinu smrti a určit další podrobné informace o člověku, jehož kosterní nález může být starý i stovky až tisíce let. Tato profese umožňuje i pomoc při odhalování zločinu a trestných činů.

5/5 - (2 votes)
5/5 - (2 votes)


Diskuse

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*


Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..