Menu
StudentMag
Kam na vysokou školu

Studium antropologie. Které univerzity tento obor nabízí?

Studium antropologie je poměrně široký pojem. Na našich univerzitách existují mnohé antropologické obory, které mohou plně vyhovovat požadavkům studentů a přinést jim všestranné budoucí profesní uplatnění. V prvé řadě je však potřeba se zaměřit na to, jaké odvětví antropologie vlastně chceme studovat. Jak dělíme antropologii a kde se dá u nás antropologie studovat jako hlavní obor?

Antropologie: Studium podle rozdělení oboru

Antropologie je věda o člověku. Studium antropologie je třeba zaměřit na konkrétní podobor antropologie, kterou rozdělujeme na několik odvětví. Obecná antropologie se zabývá vznikem a vývojem člověka po jeho biologické stránce. Řeší otázky původu člověka a čím se člověk liší od zvířat. Patří zde předměty jako je biologie, genetika, anatomie, archeologie nebo paleontologie.

Kulturní a sociální antropologie se již nezabývá člověkem z jeho biologického hlediska, ale zohledňuje jeho kulturní a sociální dějiny. Vnímá tedy člověka jako kulturní a společenskou bytost, což úzce souvisí také s historií, filozofií, psychologií, etnografií a lingvistikou. Sociolingvistika pak přímo studuje souvztažnost lidského společenství a jazyka.

I když existuje nespočet dalších podoborů antropologie, základní jsou dva proudy a sice ten biologický a kulturní. Setkat se ale také můžete s pojmy jako například: psychologická antropologie, divadelní antropologie, filozofická a psychologický antropologie, kognitivní antropologie, politická antropologie, teologická antropologie, evolucionistická antropologie, funkcionalistická antropologie, difuzionistická antropologie, forenzní antropologie, strukturální antropologie nebo symbolická antropologie.

Antropologie – kombinované studium

Kombinované studium antropologie nabízí univerzity většinou až již v rámci doktorandského studia. Bakalářský studijní program sociální a kulturní antropologie nebo obecné antropologie probíhá převážně prezenční formou studia a totéž zpravidla platí i pro navazující magisterský program. Obor Sociální a kulturní antropologie můžete studovat například na Západočeské univerzitě v Plzni, kde je také v nabídce zajímavý studijní obor Antropologie populací minulosti.

Obor Kulturní antropologie můžete studovat i na Univerzitě Palackého v Olomouci, a to buď jako jednooborové, nebo dvouoborové studium. Dále také lze studovat obor Etnologie a kulturní antropologie na Univerzitě Karlově, kde najdete i Obecnou antropologii. Kulturní antropologii a umění lze pak studovat na Art & Design Institutu v Praze na Vinohradech. Obory Antropologie nebo Sociální antropologie nabízí i Masarykova univerzita v Brně, ale opět pouze prezenční formou studia.

Studium antropologie a uplatnění

Absolventi studia sociální a kulturní antropologie se mohou uplatnit jak v neziskovém sektoru, tak také při práci ve státní správě. Mohou se věnovat etnickým skupinám, studovat jejich kulturu a jazyk, pracovat v terénu, pomáhat znevýhodněným skupinám a řešit problémy týkající se migrace. Mohou ale také o svých poznatcích psát a uplatnit se v redakcích či nakladatelstvích. Dále také mohou absolvovat různé mise, cestovat a poznávat odlišné kultury, jejich zvyklosti a jazyk.

Uplatnění je možné rovněž v muzeu, výzkumném ústavu. Lze se také zaměřit na ochranu kulturního dědictví a výuku a vzdělávání. Zajímavým oborem je bezesporu též kriminalistická antropologie nebo forenzní antropologie.

Kriminalistická a forenzní antropologie

Práce forenzního nebo kriminalistického antropologa vyžaduje studium obecné antropologie a ideálně doktorský titul se specializací na forenzní antropologii. Jedná se o ohledání mrtvého člověka a určení příčin smrti na základě hlubokých znalostí lidské anatomie a antropologie či archeologie. Práce umožňuje odhalit příčinu smrti a určit další podrobné informace o člověku, jehož kosterní nález může být starý i stovky až tisíce let. Tato profese umožňuje i pomoc při odhalování zločinu a trestných činů.

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Studium antropologie. Které univerzity tento obor nabízí?