Menu
StudentMag
Studentský život

Studentky NF VŠE byly neeticky vyslýchány, proděkan následně rezignoval

Barbora Milotová

Barbora Milotová

28. 2. 2013

Pozadí studentské petice „Za transparentní vedení“ na NF VŠE v Praze odkrývá podivné personální kroky děkana NF doc. Miroslava Ševčíka i neetické zacházení se studentkami. „Na schůzku s děkanem jsme musely jít každá zvlášť a nesměly jsme si přivést svědka,“ říká v rozhovoru studentka Hana Marie Smrčková.

Na Národohospodářské fakultě (NF) Vysoké školy ekonomické (VŠE) v Praze se v posledních měsících odehrávají silné nepokoje mezi děkanem NF Miroslavem Ševčíkem a některými studenty a pedagogy. Jak situace vznikla a co přinesl protest studentů? Jak probíhal rozhovor děkana a jeho tří blízkých spolupracovníků se třemi studentkami, které si nesměly přivést svědka? Dozvíte se v exkluzivním rozhovoru pro StudentMag.cz s Hanou Smrčkovou.

Pozadí nepokojů skrývá i podivné propuštění vedoucího katedry

Velkým překvapením v personálních změnách bylo odvolání vedoucího KIE dr. Davida Lipky (29. 6. 2012), kterého nahradil Ing. Miroslav Zajíček. Důvod výměny vedení katedry je velkým otazníkem. Podle děkana NF doc. Miroslava Ševčíka vedoucí katedry manažersky selhal. „Ing. David Lipka, Ph.D. byl pouze pověřen vedením této katedry a toto vedení mu bylo odňato pro vážná manažerská pochybení,“ stojí v oficiálním stanovisku vedení NF a vedoucích kateder.

Manažerské selhání se ukázalo jako špatný slovní obrat

Nad tím se ale pozastavilo 8 členů KIE, kteří podepsali otevřený dopis děkanovi, ve kterém upozornili na netransparentní personální vedení fakulty. Dopis byl ze dveří novým vedením katedry stržen a níže podepsaným byla odebrána přístupová práva na webové stránky katedry. „Přestože uznáváme právo vedoucího katedry vést pracoviště způsobem, jakým uzná za vhodný, nelze než necítit úzkost nad kroky, kterými současné vedení přistupuje k vyjádření znepokojení svých zaměstnanců nad současným stavem,“ uvedl na základní platformě protestu zatransparentnivedeni.cz Pavel Kuchař.

Z detailního rozboru emailové konverzace mezi Davidem Lipkou, Miroslavem Ševčíkem a tajemnicí fakulty vypadá manažerské selhání jako špatný slovní obrat. Vyjádření tajemnice „nemohu potvrdit, zda odměny budou schváleny v plné výši“ si David Lipský i Miroslav Ševčík zřejmě vyložili jinak.

Ani po vysvětlení komunikačního šumu se ale děkanovo stanovisko k manažerskému jednání Davida Lipského nezměnilo. Nebo nešlo o komunikační šum, ale skutečné selhání vedoucího katedry? Závažnost jeho údajného selhání posuďte sami.

Následoval odchod dalších zaměstnanců NF, kteří nesouhlasili s nejasnými postupy děkana Ševčíka. Někteří se za něj ale naopak postavili (dopis si můžete přečíst zde). Velkým šokem byla rezignace proděkana pro studium Dana Šťastného (jeho stanovisko zde), který nešťastný incident se studentkami prošetřoval a od kroků děkana NF se distancoval.

Za transparentní vedení!

Nejen nejasný personální krok děkana vedl k nespokojenosti a vytvoření petice „Za transparentní vedení“.

„K téhle šílené věci vůbec nemuselo dojít, kdyby pan děkan veškeré předchozí snahy o řešení problému nebagatelizoval,“ otevírá rozhovor studentka NF Vysoké školy ekonomické v Praze Hana Marie Smrčková. Dodává, že i přes předchozí náznaky nespokojenosti se situace pro ni samotnou vyhrotila ve chvíli, kdy fakultu začali opouštět kvalitní pedagogové. To vedlo k rozčarování nejen u studentů, ale i některých pedagogů. Tři studentky vylepily transparenty, od kterých se dále odvíjely další problémy.

Kdy a jak vznikla petice „Za transparentní vedení“?

Vznikla na začátku zimního semestru. Způsob jejího projednání nám však přišel velmi nedůvěryhodný. Jediným „vstřícným“ krokem k řešení problému byl alespoň příslib, že děkan vypíše řádné výběrové řízení na šéfa KIE, jímž dočasně pověřil Dr. Zajíčka. To ale bylo vypsáno až o 2 měsíce později (17. 12. 2012). V té době se však vyskytly další problémy, odchody a nespokojenost.

Na to jste chtěly prostřednictvím plakátů upozornit?

Chtěly jsme pana děkana upozornit, že studenti situaci na fakultě i nadále sledují a nejsou spokojeni s jeho personální politikou, která vede k uskutečněným či avizovaným odchodům pedagogů, v jejichž kurzech spatřujeme vysokou přidanou hodnotu našeho vzdělání.  Plakáty byly odstraněny, protože pan děkan a užší vedení odmítá jakoukoli kritiku svých kroků. Až do středy 20. února 2013, kdy došlo k protestnímu setkání asi stovky studentů a vědecká rada jako první vrcholný orgán NF vyjádřila nutnost situaci řešit, nebyl ochoten přiznat, že na fakultě existuje jakýkoli problém.

Jak se vyvíjela situace po vyvěšení plakátů?

Poté, co jsme umístily dva transparenty s nápisy „Pane děkane, Libertas ultra omnia!“ (což je motto fakulty vyryté do pamětních medailí pro absolventy a v překladu znamená „Svoboda nade vše“) a „Pane děkane, personální politika není jen právo, ale i zodpovědnost.“ na nás uklízečka a další zaměstnankyně školy zavolaly ochranku VŠE. Požadovaly, ať transparenty sundáme, protože „nesmí být na sklech a stěnách žádné papíry“. Upozornily jsme je, že všude kolem nás jsou měsíce vylepeny i jiné dokumenty.

Přivolaný pracovník ostrahy po nás požadoval vysvětlení, co v prostorách VŠE děláme a dožadoval se, ať mu vydáme občanské průkazy. Vysvětlily jsme, že jsme studentky fakulty (přítomný byl i jeden náš známý) a demonstrujeme svůj nesouhlas s rozhodnutím děkana. Všechny přítomné jsme ujistily, že jsme ochotny transparenty později sundat. Jedna z nás ukázala přítomným svou ISIC kartu.

Diskuze nikam nevedla, rozhodly jsme se proto v klidu odejít. Tento pracovník ostrahy zavolal kolegům, aby uzavřeli všechny východy z areálu VŠE. U dosud neuzamčené brány se pokusil našeho známého fyzicky zadržet. Na pomoc mu přiběhl kolega z ochranky, který našemu známému vyhrožoval pendrekem. Byli jsme zadrženi a oznámili nám, že volají Policii ČR. Souhlasili jsme. Poté, co i druhá z nás ukázala svůj ISIC, nás však všechny propustili.

Po incidentu s ostrahou se odehrála značně neetická schůzka s děkanem, která pobouřila vás i veřejnost. Jak probíhala?
Uskutečnily se dvě „schůzky“. Téhož dne, kdy se odehrál incident s ostrahou (tj. v pátek 18. ledna 2013) jsme od studijní referentky obdržely e-mail, ve kterém nám bylo sděleno, že se máme v úterý 22. ledna dostavit k panu děkanovi do kabinetu. Jelikož v e-mailu nebyl uveden žádný důvod setkání, obratem, hned v pátek, jedna z nás zaslala žádost o jeho sdělení.

Na tento email jsme neobdržely žádnou odpověď. Proto jsme se rozhodly kontaktovat přímo pana děkana po víkendu, v pondělí. V e-mailu jsme vyjádřily lítost nad tím, že nám důvod setkání nebyl sdělen, ale protože předpokládáme diskusi o projeveném nesouhlasu s jeho personální politikou a o řešení naší stížnosti na postup ostrahy, žádáme jej o možnost setkat se společně, navíc za přítomnosti studentského zástupce v akademickém senátu NF. Pan děkan odpověděl druhý den, bylo nám však pouze sděleno, že formát schůzky zůstane zachován, protože se zúčastní další, jím pozvané osoby. Ani v tomto e-mailu důvod schůzky neuvedl.

O možnost vyřešit celou věc společně či alespoň za přítomnosti námi pozvaného svědka jsme znovu osobně pana děkana žádaly přímo v den schůzky, ten ji však opět zamítl a trval na individuálních setkáních. Nesměly jsme vstoupit společně, ale každá zvlášť. Nesměly jsme si přivést svědka.

Formát i obsah jednání, na něž si pan děkan přizval další tři vedoucí pracovníky vedení fakulty a nám odmítl ústavou garantované právo přizvat si svého svědka, nám přišel natolik nepřijatelný a neetický, že jsme se o něm rozhodly informovat členy akademické obce otevřeným dopisem.

S jakou reakcí na otevřený dopis jste se setkaly?

V reakci na náš otevřený dopis vyvěsili po první schůzce přítomní pánové prohlášení na webové stránky NF. Zde se vyskytují prokazatelné lži, například to, že jsme uznaly pochybení v incidentu s ostrahou tím, že jsme se za něj pracovníkům omluvily. V tomto prohlášení si pánové také stěžují, že jsme jim náš otevřený dopis nedoručily podepsaný a obávají se o jeho autenticitu. Ačkoli byl náš dopis adresován členům akademické obce (nikoli konkrétně pánům přítomným na schůzce ), uznaly jsme, že by bylo vhodné jim dokumenty předávat osobně.

Rozhodly jsme se veřejně proti nepravdám v jejich prohlášení ohradit a dokument jsme tentokrát donesly panu děkanovi osobně. Místo jednoho podpisu stvrzujícího převzetí jsme však u něj v kanceláři strávily 1,5 hodiny a vznikl oficiální zápis z předávání.

Kdo byl na schůzce přítomen?

Na „schůzce“ 22.1. 2013 byl přítomen děkan NF doc. Ševčík, předseda akademického senátu doc. Pavlík, proděkan pro zahraniční vztahy doc. Chytil a pověřený vedoucí katedry institucionální ekonomie dr. Zajíček. Při předávání dokumentu byl přítomen děkan NF doc. Ševčík, proděkan pro zahraniční vztahy doc. Chytil, sekretářka děkana p. Horová, má spolužačka, která byla také předvolána (ačkoli nebyla vůbec přítomna incidentu s ostrahou, který pan děkan všude uvádí jako důvod našeho předvolání ) a jakýsi pán, o kterém pan děkan pro Studentský list tvrdil : „Na místě byla podle něj přítomná i osoba, která nepochází z VŠE a která toto chování označila za něco neuvěřitelného.“

Jak jsme později zjistili, tím dotyčným byl pan Milan Johanis, který pracuje na katedře hospodářské a sociální politiky NF (jejíž vedoucím je právě doc. Ševčík) jako odborný asistent.

Překvapilo mě, že je takové nátlakové jednání na akademické půdě v demokratické společnosti vůbec možné.

Po schůzce vznikl oficiální Zápis se 4. února 2013, na jehož konci je zmínka o tom, že ses svlékla do košilky. Co se tam skutečně stalo?

Vůbec jsme nepočítaly, že budeme v místnosti tak dlouho. Jelikož se v místnosti nacházelo několik osob a bylo mi nepříjemné horko, svlékla jsem si svetr, pod kterým jsem měla tílko, které běžně nosím. Reakce pana děkana mě naprosto šokovala. Takové obvinění bylo velmi trapné a ponižující. (Zápis ke stažení zde.)

Zápis, ze kterého plyne, že se Hana Smrčková začala během vyslýchání svlékat do košilky, je spíše humorný, než šokující. Zdroj: Zápis ze dne 4. 2. 2013

Zápis, ze kterého plyne, že se Hana Smrčková začala během vyslýchání svlékat do košilky. Zdroj: Zápis ze dne 4. 2. 2013

Vnímáš to jako útok proti tvé osobě?

Je velmi těžké ubránit se dojmu, že se jedná o osobní pomstu (a snahu o diskreditaci) za to, že jsme si dovolily nemlčet o formátu a obsahu „schůzky“ z 22. ledna.

Navíc sexuálně laděné narážky od pana děkana na mou osobu pokračují, protože při protestu studentů během zasedání vědecké rady 20. února na mé oslovení reagoval slovy „Slečno Smrčková, když vás mám vedle sebe, tak vy byste si mohla vymyslet, že jsem vás třeba i osahával.“ Tento výstup může dosvědčit mnoho svědků, kteří byli diskusi na chodbě přítomni.

Jak ses po schůzce cítila?

Nemohla jsem uvěřit, že to není nějaký špatný vtip.

Následně jste se rozhodli demonstrovat právě v den, kdy zasedala vědecká rada fakulty (20. 2. 2013). Jak vnímáš „protidemonstraci“ na podporu děkana? Jaká mezi vámi byla atmosféra?

Popravdě jsme byli v šoku z toho, jaké divadlo pan děkan uspořádal kvůli živému televiznímu přenosu (České televize – pozn. red.). Studenti stáli po obou stranách chodby, takže vytvářeli jakousi živou uličku, kterou museli příchozí členové vědecké rady projít. Když se chystal přenos, do půlkruhu kolem kamery se postavilo cca 15 lidí (povětšinou zaměstnanců) s transparenty formátu A3 a nápisem typu „Podporuji děkana Ševčíka“.

Pan děkan a jeho oslovení příznivci pak reportérce bez uzardění odpověděli, že lidí podporujících pana děkana je stejně jako jeho odpůrců a pan děkan dodal, že si myslí, že jeho příznivců je dokonce více. Jsem velmi ráda, že studenti viděli, čeho všeho je doc. Ševčík schopen, že lhal do přímého přenosu, jen aby si udržel lepší mediální obraz.

Mluvíte o aktuální situaci s učiteli? Nebo se „horkému ševčíkovskému tématu“ raději vyhýbají?

Někteří nám veřejně vyjadřují sympatie, protože bojujeme za stejnou věc, za zachování kvality vzdělání. Setkala jsem se ale výjimečně i s tím, že mi někteří pedagogové, které znám z výuky, neodpověděli na pozdrav. Těžko říct, zda podporují děkana nebo se jen v kauze nechtějí angažovat.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Studentky NF VŠE byly neeticky vyslýchány, proděkan následně rezignoval