Menu
StudentMag
Studium

Student jako OSVČ. Jak to je s daněmi a daňovým přiznáním?

Adéla Lišková

Adéla Lišková

17. 3. 2016

Říká se, že na světě jsou jisté jen dvě věci: smrt a placení daní. A platit daně, to musí i podnikající studenti. Jaké mají výhody a co pro ně musí udělat?

Podnikatelské prostředí v České republice se mnohým zdá ne zrovna příznivé. Kritizují se vysoké odvody, ale také složitá byrokracie a daňový systém. Přesto se spousta mladých lidí rozhodne založit svou vlastní živnost již při studiu vysoké školy nebo dokonce i dříve.

Zas tak hrozné to tedy být nemůže – stačí jen mít ty správné informace. V tomto článku vám poradíme, jak se v onom složitém daňovém systému vyznat, pokud jste OSVČ, a hlavně jaké máte výhody, pokud jste zároveň student.

OSVČ a daně

Daňové přiznání jsou povinni podat všichni živnostníci, jejichž hrubý příjem (bez odpočtu výdajů) v předchozí kalendářním roce dosáhl určité částky – pro daňové přiznání v roce 2016 (tedy za rok 2015) to bylo 15 000 Kč. Částka je stejná pro hlavní i vedlejší činnost. Daňové přiznání musí podat i OSVČ, kteří vykázali daňovou ztrátu, ačkoliv jejich příjmy nepřevýšily 15 000 Kč.

Podání daňového přiznání

Pokud máte zřízenou datovou schránku, musíte daňové přiznání podat elektronicky. Jinak vás čeká pokuta. Jinak musíte ručně vyplnit tiskopis, který poté zašlete nebo odnesete na finanční úřad. Tiskopis vám dají na finančním úřadě nebo si jej můžete stáhnout na internetu (hledejte jej jako Přiznání k dani z příjmů fyzických osob). Za rok 2015 je nutné podat daňové přiznání do 1. dubna 2016.

Kolik se platí?

Daň z příjmu fyzických osob je v České republice pro všechny jednotná – 15 % z daňového základu. U OSVČ by se mělo jednat o čistý zisk – příjmy snížené o výdaje. Ale protože dokládat všechny výdaje prostřednictvím daňové evidence je dost složité, mohou živnostníci využít tzv. výdajových paušálů.

Výdajové paušály

Výdajové paušály představují maximální procento příjmů, které lze od celkových příjmů odečíst jakožto výdaje, aniž by OSVČ musel skutečné výdaje dokládat. Daňový základ tak může být ve skutečnosti nižší než skutečný zisk. V opačném případě se paušály přirozeně nevyplatí využívat.

Pro zemědělskou výrobu a lesní a vodní hospodářství je nyní výdajový paušál 80 %, pro živnosti v ostatních odvětvích 60 %. Pokud ovšem živnostník využívá paušálů, nemůže uplatnit daňovou slevu na manžela/manželku a slevu na dítě.

Student OSVČ a daně

Každý daňový poplatník, který měl alespoň po část předchozího roku zdanitelné příjmy, může využít slevu na poplatníka – pro daňové přiznání v roce 2016 je to 24 840 Kč. Podnikající student prezenčního studia do 26 let má k tomu nárok uplatnit slevu na studenta, která činí 4020 Kč. Studenti nad 26 let tuto možnost nemají. V oblasti daní se studenti jinak řídí stejnými podmínkami jako normální OSVČ.

Ohodnoťte tento článek:
1
Právě čtete

Student jako OSVČ. Jak to je s daněmi a daňovým přiznáním?