Menu
StudentMag
Studentské finance

Student jako OSVČ a sociální pojištění. Kdy ho musíte platit a kdy ne?

Adéla Lišková

Adéla Lišková

15. 3. 2017

Platby na sociální pojištění představují u klasických OSVČ téměř třetinu vyměřovacího základu. Jaké výhody mají v tomto ohledu živnostníci-studenti?

Sociální pojištění se skládá ze třech částí: důchodové pojištění, nemocenské pojištění a státní politika zaměstnanosti. Platby na sociální pojištění v sobě obsahují příspěvky na všechny tyto části, není tak divu, že pro většinu lidí představují vůbec největší odvod státu. U klasických zaměstnanců je neuvěřitelných 31, 5 % vyměřovacího základu. 25 % ovšem zaplatí zaměstnavatel, takže to mnozí z nich ani neuvědomují.

Sociální pojištění u OSVČ

Osoby samostatně výdělečně činné musí na sociální pojištění odvádět tzv. měsíční zálohy. Výše těchto záloh se počítá z vyměřovacího základu, který činí 50 % dosaženého zisku na předchozí kalendářní rok.

Sazba sociálního pojištění je 29, 2 %, z toho 28 % je platba na důchodové pojištění a 1, 2 % příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Účast na nemocenském pojištění je dobrovolná – OSVČ jej platit nemusí, v tom případě však nemají právo na dávky z něj plynoucí. Pokud se rozhodnou účastnit, platí 2, 3 % vyměřovacího základu.

Minimální a maximální zálohy

Háček to má však ještě v tom, že existuje tzv. minimální vyměřovací základ, který za rok 2015, tedy pro placení záloh v roce 2016, činí 81 024 Kč. Pokud této částky nedosáhne skutečný vyměřovací základ, OSVČ platí tzv. minimální měsíční zálohy, které pro rok 2016 činí 1 972 Kč.

Na druhou stranu existuje i maximální vyměřovací základ 1 296 288 Kč a jemu odpovídající maximální měsíční zálohy ve výši 31 543 Kč.

Student OSVČ

U studenta prezenčního studia je podnikání bráno jako vedlejší činnost. Z toho mu plynou různé výhody. V prvním roce činnosti žádné zálohy na sociální pojištění neplatí. V dalších letech pak pouze v případě, že jejich příjem z podnikání přesáhne tzv. rozhodnou částku, která je určena jako 2, 4 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství.

Pro rok 2016 činí rozhodná částka 64 813, v roce 2015 to bylo 63 865 Kč. Pokud je příjem z podnikání vyšší, platí zálohy na sociální pojištění (bez nemocenského pojištění) podle  sazby 29, 2 % ze skutečného vyměřovacího základu. Minimální měsíční záloha činí 789 korun (v roce 2015 to bylo 778 korun). U nemocenského pojištění je účast dobrovolná se sazbou 2, 3 %. Stejné výhody vyplývající z podnikání jako vedlejší činnosti mají i důchodci či OSVČ na mateřské dovolené.

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Student jako OSVČ a sociální pojištění. Kdy ho musíte platit a kdy ne?