Menu
StudentMag
Studentské finance

Školné nezavádějte, varoval filosof Noam Chomsky české školství

Lukáš Houdek

Lukáš Houdek

23. 6. 2014

Když na začátku měsíce navštívil ČR americký filozof a lingvista Noam Chomsky, převážná část médií ihned zveřejnila jeho postoj vůči Chartě 77. Další podstatná témata, mezi něž rozhodně patří školné na vysokých školách, zapadla. Proč se Chomsky staví negativně ke zpoplatnění studia?

Noam Chomsky přišel s argumentací, která se výrazným způsobem vymezila proti školnému. Ačkoliv k realizaci přímé platby v některých západních zemích již došlo, emeritní profesor na Massachusettském technologickém institutu důrazně varuje před tímto tržním uvažováním.

Pasivita a ukázněnost nejsou znaky studenta VŠ

Placení školného obecně znamená, že studenti musejí za každý semestr odevzdat přímou finanční částku fakultě, která z ní následně financuje své záměry. Profesor Chomsky však upozorňuje na to, že vzhledem k pokrytí těchto plateb studentskými půjčkami dochází v chování absolventů k nežádoucím jevům.

Pokud je skutečně člověk po ukončení studií nucen ihned splácet dluhy, jedná podle něj pasivně a disciplinovaně, což je v přesném kontrastu s tím, co se od vysokoškolsky vzdělaných lidí očekává.

Jak je to se školným a daněmi?

Z hlediska veřejných financí je nutné zmínit, že i v současné době v ČR školné de facto máme. Tento poplatek však platíme ze svých daní, které jsou o to vyšší. Praxe potvrzuje, že státy, jež školné zavedly, později v důsledku dominující ekonomické teorie začaly snižovat daně.

V konečné podobě se tak nejednalo o nové peníze. Ani školy si nepolepšily – o výši školného jim byly sníženy státní dotace. Školné (respektive přímá platba školného) by z tohoto pohledu nepomohlo ani studentům ani univerzitám.

Navíc si uvědomme, že řada amerických bank se kvůli poskytování studentských půjček ocitla ve vážných finančních problémech. Není třeba připomínat, jak náročná byla v posledních šesti letech záchrana bankovního sektoru.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Školné nezavádějte, varoval filosof Noam Chomsky české školství