Menu
StudentMag
Kam na vysokou školu

Proč studovat ekonomii? Porozumíte světu kolem a naučíte se přemýšlet

Redakce

Redakce

17. 6. 2013

Mnoho ekonomických fakult po celé České republice nabízí studentům ročně desítky studijní oborů specializujících se oblast financí, účetnictví, managementu, ekonomie a podobně. Čím tyto fakulty tak lákají své studenty?

Veřejnost obvykle nemá zcela jasnou představu, co studium na ekonomicky orientované vysoké škole obnáší, jaké znalosti na těchto školách lze získat či jak odlišná oborová zaměření jsou nabízena. V tomto směru lze předpokládat i nedostatečnou informovanost u maturantů středních škol, kteří mnohdy ještě nemají zcela jasně definovanou představu o vlastních životních záměrech.

Maturanti nejsou rozhodnuti

Tento předpoklad potvrzuje i letošní maturant Stanislav: „Vždycky mě velmi bavila matematika a cizí jazyky. O studiu na pedagogické fakultě zájem nemám, takže jsem po úvaze s rodiči zvolil kompromis v podobě ekonomky. Věřím, že zde budu moci své silné stránky dále rozvíjet.“

Obecně lze říci, že schopnosti analytického myšlení a výborné znalosti matematiky jsou na ekonomicky zaměřených vysokých školách skutečným přínosem, který lze uplatnit v mnoha předmětech.

Podobným kladem pro studenty uvažující podobně jako Stanislav je při studiu na těchto typech škol i důraz na znalosti cizích jazyků. Ten je zajišťován nejenom povinnými semestrálními kurzy, ale i častou nutností využívání cizojazyčných textů při studiu ostatních předmětů.

Přemýšlení je novinka

O vyjádření se k přínosu studia oboru Finance jsme požádali i studentku čtvrtého ročníku Martinu: „Ekonomka mě naučila přemýšlet. Možná to nezní jako nic významného, ale styl učení založený na logických úvahách, přemýšlení a vlastním nalézaní řešení nejrůznějších problémů se ze středních škol zcela vytrácí a nově příchozí studenti tu s tím mají značné problémy…“

Absolventka bakalářského studijního programu v oboru Hospodářská politika Karolína hodnotí roky strávené na univerzitní půdě velmi pragmaticky: „Když otevřu noviny, rozumím jim. Znalosti pojmů inflace, HDP, důchodová reforma, daně a stovek dalších mi umožňují utvářet si vlastní názory a postoje k věcem, které jsou denně zcela mylně či záměrně klamavě předkládány v mediích.“

Prostor pro ambice

Ekonomické fakulty jsou v neposlední řadě skvělou příležitostí pro mladé podnikavé lidi, kteří mají ambice prosadit se a využívat nasbírané kontakty k budoucím aktivitám ve světě obchodu.

Na druhé straně je však nutné zdůraznit všem zájemcům o studium na některé z univerzit poskytujících ekonomické vzdělání, že nasycenost pracovního trhu jejich absolventy roste a budoucí uplatnitelnost tedy klesá. To je nemalá daň za poskytnutí studijního kompromisu všem nerozhodnutým středoškolákům.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Proč studovat ekonomii? Porozumíte světu kolem a naučíte se přemýšlet