Menu
StudentMag
Studium

Před 1150 lety přišli Konstantin a Metoděj. Kázali ve staroslověnštině

Redakce

Redakce

5. 7. 2013

Konstantin (též sv. Cyril) a Metoděj přinesli do českých zemí hlaholici. Tito bratři ze Soluně jsou však známí též díky vedení kázání a vyučování ve staroslověnštině.

Svátek v České republice připadá každoročně na 5. červenec. Tito věrozvěstové sem přišli na pozvání Rostislava, knížete Velké Moravy. Ten žádal, aby bohoslužby byly vedeny ve slovanské řeči a zamezilo se stále narůstajícímu německému vlivu. V důsledku toho ze země vyhnal latinsky mluvící kněze.

Velká Morava a spor mezi dvěma jazyky

Zvoleni na tuto výpravu byli tedy Konstantin a Metoděj. Nové písmo, hlaholici, vytvořil Konstantin ještě před příchodem na Velkou Moravu, kam dorazili v roce 863.

Po nějaké době se však latinští kněží na území Velké Moravy znovu vrátili a právě zde se opět vynořil velký spor mezi latinou a staroslověnštinou.

V roce 867 měli být Konstantin s Metodějem vysvěceni na kněze a biskupy. Dostali pozvání od papeže, toho zaujaly jejich výsledky v kázání, ačkoli probíhalo v nepovoleném jazyce. Konstantin však v Římě obhájil své učení, a tak byla staroslověnština uznána jako jazyk pro bohoslužby.

Metoděj po smrti bratra dokončil jeho poselství

Konstantinův osud byl i poté spjat s Římem, těsně před svojí smrtí odešel do jednoho tamního kláštera. Právě zde přijal své řeholní jméno Cyril. Zemřel roku 869 na tuberkulózu.

Metoděj posléze pracoval na dílech svého bratra Konstantina. Roku 869 byl jmenován prvním moravským arcibiskupem, posléze se konečně vydal na Velkou Moravu.

Na cestě ho však čekalo nemilé překvapení. Na Velké Moravě byl totiž kníže Rostislav sesazen svým synovcem Svatoplukem, který jej vydal nepřátelským Frankům. Ti ho nechali oslepit a uvěznit v klášteře, kde zanedlouho zemřel.

Metoděj byl Franky též zajat a byl s ním započat proces, při němž byl odsouzen na doživotí. Naštěstí byl na příkaz papeže osvobozen. Nakonec Svatopluk uzavřel roku 874 s Franky mír a s Metodějem tak mohli nerušeně rozšiřovat křesťanství.

Po nějaké době byl však opět obviněn z kacířství, a tak musel opětovně obhajovat staroslověnštinu, což se mu nakonec také povedlo. Zemřel těžce nemocný roku 886.

Ohodnoťte tento článek:
3,7
Právě čtete

Před 1150 lety přišli Konstantin a Metoděj. Kázali ve staroslověnštině