Menu
StudentMag
Studentský život

Otevřená věda: Zájemci se obohatí o teoretické i praktické poznatky

Redakce

Redakce

9. 5. 2013

Baví vás přírodovědné předměty a rádi byste si na vlastní kůži vyzkoušeli práci vědce? Podařit se vám to může díky projektu Otevřená věda. Vyzpovídal jsem gymnazistu Denise, který na Otevřené vědě vyhrál v oboru biologie.

FOTO : Denis Cmunt a jeho prezentace

Denis na Otevřené vědě prezentuje svůj projekt, za který byl odměněn cestou do Portugalska. Zdroj: FB stránky Otevřené vědy

Denis studuje v maturitním ročníku česko-francouzské sekce na gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře. Díky svému zájmu o vědu mohl část loňských letních prázdnin strávit v Portugalsku.

Za jaký konkrétní projekt jsi dostal možnost jet do Portugalska?

Do Portugalska jsem mohl vycestovat díky účasti v projektu Otevřená věda II, kam jsem nastoupil v září 2011. Dostal jsem se na stáž na Oddělení membránového transportu Fyziologického ústavu AV ČR. Tam jsem se pod vedením Olgy Zimmermanové a Hany Sychrové zúčastnil výzkumného projektu, jehož výsledky jsem následně prezentoval na 2. studentské vědecké konferenci Otevřené vědy v oboru biologie.

Každý obor měl svého garanta, který hodnotil příspěvky studentů. Má prezentace byla oceněna jako nejlepší v oboru biologie. Jednou z odměn právě byla možnost jet do Portugalska na International Science Summer Camp 2012.

Co je podle tebe největším přínosem účasti na takovýchto projektech?

Takový projekt má několik přínosů. Ten, kdo má zájem o daný obor, se může obohatit o další teoretické i praktické poznatky a o zkušenosti. Další velmi důležité pozitivum je to, že člověk pozná vědeckou práci a vědu na odborné úrovni. Myslím, že název Otevřená věda (OV) je naprosto přesný, protože málokdo ze středoškoláků si dovede skutečně představit, co všechno vědecká činnost obnáší. Tento projekt mu to umožňuje. Podobně jsem na tom byl já.

Jsem nesmírně rád, že jsem tuto možnost měl, protože v důsledku mi má účast na stáži pomohla se rozhodnout, co budu chtít dělat dál po střední škole. Výběr VŠ je většinou rozhodnutí na celý život, ale rozhodujte se pro svou budoucnost, když nevíte, co to znamená. Kdo má možnost si své budoucí povolání vyzkoušet před tím, než vystuduje? To byl pro mě největší přínos, zjistil jsem, že mě bude bavit být vědcem. Díky tomu jdu na VŠ bez jakýchkoliv pochybností o správnosti výběru. Ovšem fungovat to může i opačně, tedy člověk zjistí, že obor, který si vybral, pro něj není vhodný a nebude ho bavit. I v tomto případě je to velký přínos.

Díky účasti v projektu také člověk pozná spoustu lidí, většina stážistů má velmi dobrý a přátelský vztah se svými lektory. Může se setkat například na studentské konferenci se svými vrstevníky, kteří mají zájem o stejné věci. V neposlední řadě musím zmínit i to, že OV může být jen začátek a spolupráce s daným výzkumným ústavem se může dále rozvíjet například při vysokoškolském studiu.

Můžeš nám přiblížit, v čem vlastně projekt Otevřená věda spočívá?

Projekt Otevřená věda probíhá už několik let. Hlavní náplní činnosti je zprostředkovávat vědecké stáže středoškolským studentům na pracovištích Akademie věd ČR a vysokých škol a to pouze v přírodovědných a technických oborech. Na webových stránkách existuje seznam nabízených stáží, na něž se můžou studenti hlásit. Lektor si následně na základě přijatých přihlášek vybere jednoho stážistu, který dostane možnost nahlédnout pod pokličku výzkumu nebo vědecké činnosti daného pracoviště. Tam student dojíždí na 8 hodin v měsíci v průběhu školního roku a věnuje se danému tématu.

Často ale studenti na stáži stráví víc času, záleží, jak je jejich práce časově náročná. Výstupem stáže by měla být prezentace výsledků jak v psané podobě, tak také ústně na studentských konferencích.

Jak ses k tomu dostal?

Na začátku projektu OV oslovili organizátoři střední školy. Stejně tak tomu bylo v případě našeho gymnázia, kde mně a několika dalším nadaným žákům řekla o Otevřené vědě učitelka biologie.

Do jaké míry se účast v těchto projektech zohledňuje při příjímačkách na vysoké školy?

Já jsem se zajímal pouze o Přírodovědeckou fakultu UK, kde je 10 nejlepším účastníkům celostátního kola SOČ (středoškolské odborné činnosti, pozn. red.) prominuta na většinu oborů přijímací zkouška. Účast v OV se nijak nezohledňuje. Na ostatních školách nevím, jak to je.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Otevřená věda: Zájemci se obohatí o teoretické i praktické poznatky