Menu
StudentMag
Studentský život

Nejvyšší IQ na světě: Kdo boří horní příčky inteligence?

Redakce

Redakce

22. 10. 2017

Hranice lidské průměrnosti je v některých ukazatelích velmi silná. O to více mohou vynikat jedinci, kteří se od této hranice oprostí a vrozenými schopnostmi dosahují výjimečnosti. Jedním z takových je i ukazatel inteligence osobnosti.

Ohodnotit stupeň inteligence lze pomocí IQ testu. Dle něho je možno určit, do jaké míry je člověk schopen řešit složité situace, přizpůsobovat se novým podmínkám nebo efektivně čerpat z nabytých zkušeností.

IQ test nezjišťuje naše vědomosti

Výhodou tohoto testu je, že není závislý na vědomostech, kulturních odlišnostech či jazykovém nebo společenském prostředí, protože princip příkladů je vždy založen na logických souvislostech mezi grafickými symboly.

Zatímco člověka s výslednou hodnotou testu nad 130 lze označit za výjimečně inteligentního, lidé, kteří dosáhnou čísla 100, jsou průměrem. Statistiky ukazují, že necelých 85% populace v testech dosahuje hodnot IQ mezi 80 až 120. V případě menších hodnot je diagnostikována lehčí či těžší forma mentální retardace.

Vysoké IQ není pro prezidentskou funkci důležité

Mezi známé osobnosti s nejvyššími naměřenými hodnotami IQ (dokonce nad 200) patří Johann Wolfgang von Goethe, Leonardo Da Vinci nebo Blaise Pascal. Šachovým velmistrům Garrymu Kasparovi nebo Bobby Fisherovi bylo změřeno IQ 190.

Například hudební skladatelé Wolfgang Amadeus Mozart, Ludvig Van Beethoven a Johann Sebastian Bach měli IQ 165. O něco menší inteligence pak byla prokázána u Billa Gatese, zakladatele společnosti Microsoft, a fyziků Stephena Hawkinga a Alberta Einsteina.

Velmi zajímavé je porovnání IQ amerických prezidentů. Zatímco mnozí z nich dosahovali nadprůměrných hodnot, například Ronald Reagan nebo George H. W. Bush mají uváděnou hodnotu IQ na pomezí 100. Slavný boxer Muhammad Ali pouze 78.

Udělejte si také test

Pro zájemce o testování vlastní inteligence lze doporučit mezinárodně uznávanou společnost Mensa, která zprostředkovává absolvování testu schváleného mezinárodním dozorčím psychologem společnosti. V případě výsledku testu mezi horními dvěma procenty celkové populace, která odpovídá IQ 130 se navíc lze ucházet o členství v tomto nevýdělečném a apolitickém sdružení nadprůměrně inteligentních lidí.

Při zkoumání ukazatele IQ je však stále velmi důležité nepřeceňovat jeho váhu. Platí, že i člověk s nižším IQ může vykonávat kvalitní a uznávanou činnost v oblasti své působnosti a naopak.

Ohodnoťte tento článek:
3,7
Právě čtete

Nejvyšší IQ na světě: Kdo boří horní příčky inteligence?