Menu
StudentMag
Studium

Minikurz fyziky: Jaký je rozdíl mezi atomem a molekulou?

Adéla Lišková

Adéla Lišková

15. 11. 2017

Ne že byste bez této znalosti nepřežili. Ale co vy víte, jestli se na večírku náhodou nedáte do řeči s nějakým přírodním vědcem. Přece se nechcete ztrapnit!

Atom – nejmenší částice

Atom je nejmenší částicí, z které se skládá hmota; chemicky už atom není možné dělit. Proto jej také staří Řekové tak příznačně pojmenovali – atom totiž pochází z řeckého slova átomos, což znamená nedělitelný. To ale není tak úplně přesné – jistými fyzikálními operacemi jej dělit lze. A co se v něm tedy skrývá?

Protony, neutrony a elektrony

O téhle trojce už jste určitě někdy slyšeli. Jedná se o částice, kterými je atom tvořen. Přesněji řečeno – atom se primárně skládá z atomového jádra a obalu. Protony a neutrony najdete v jádře, elektrony pak v obalu. Atom můžeme na tyto menší částice rozdělit například pomocí tzv. jaderné reakce, při níž dochází k přeměně atomové jádra, vyvolané působením jádra jiného atomu či částice.

Molekula – složena z atomů

Molekula je vícejaderná částice, jejíž základním stavebním kamenem jsou vedle iontů právě atomy. To, z jakých částic se molekula skládá, pak definuje její vlastnosti. Molekuly dále dělíme na homonukleární, které jsou tvořeny atomy pouze jednoho druhu, a heteronukleární, ve kterých najdeme více druhů částic. Z homonukleárních molekul se skládají jednoduché chemické prvky, jako například kyslík. Heteronukleární molekuly tvoří složitější sloučeniny.

Ohodnoťte tento článek:
3,8
Právě čtete

Minikurz fyziky: Jaký je rozdíl mezi atomem a molekulou?