Menu
StudentMag
Studium

Kde studovat sexuologii? Vydejte se na lékařské fakulty

Adéla Lišková

Adéla Lišková

18. 10. 2016

Sexuologie jakožto vědecký obor stojící na pomezí lékařství, psychologie, sociologie, antropologie a další řady věd, láká ke studiu spoustu zájemců. Kde můžete sexuologii studovat? Poradíme vám, kde se o ní na českých vysokých školách dozvíte více.

Kde studovat sexuologii?

Bohužel, přímo vysokoškolský obor, který by se zabýval výlučně sexuologií, v České republice neexistuje. Abyste se mohli stát sexuologem, jednou z možností je se vydat na jednu z lékařských fakult. Zvolíte si obor Všeobecné lékařství a s přibývajícími ročníky se můžete stále více specializovat na svůj obor. Zde přinášíme přehled lékařských fakult, které se nacházejí v České republice.

Lékařské fakulty v Česku:

  • Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta
  • Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta
  • Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta
  • Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové
  • Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni
  • Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta
  • Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta

Sexuologie na lékařských fakultách

Jenom po absolvování lékařské fakulty a specializace na sexuologii v rámci ní se můžete stát opravdu lékařem – sexuologem. Studium na lékařských fakultách je sice velmi náročné, avšak na druhou stranu zde dostanete opravdu kvalitní vzdělání. Co se týče výuky sexuologie, lékařské fakulty také často pracují s renomovanými pracovišti v této oblasti, kam se jakožto student fakulty snadno dostanete a uvidíte tak, jak vypadá práce sexuologa zblízka.

Sexuologické ústavy

Takovým pracovištěm je například Sexuologický ústav Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Sexuologický ústav VFN s 1. lékařskou fakultou UK intenzivně spolupracuje, a to v rámci magisterského i postgraduálního studia. Jedná se například o výukové bloky v rámci psychiatrie či volitelné přednášky sexuologie. Je zde možná postgraduální příprava lékařů ve spolupráci s IPVZ Praha a jinými institucemi, stejně jako supervize a vedení doktorandských programů 1. LF UK i jiných VŠ. Ve Fakultní nemocnici Motol se pak nachází Gynekologicko-porodnická klinika 2. lékařské fakulty UK, jejíž součástí je i sexuologická ambulance.

Studium sexuologie na jiných vysokých školách

S předměty zabývající se sexuologií se můžete setkat i na jiných vysokých školách, nejčastěji na psychologických oborech. Poté je možné směřovat svůj akademický výzkum, například v rámci doktorského studia, tímto směrem. Sexuologické předměty či specializace se vyskytují i na filozofických, případně pedagogických fakultách, v rámci oborů typu speciální pedagogika.

Se sexuologií se však můžete setkat také třeba na policejní akademii. Například na Policejní akademii České republiky v Praze je vyučován předmět Soudní psychologie a sexuologie.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Kde studovat sexuologii? Vydejte se na lékařské fakulty