Menu
StudentMag
Studium

Kde studovat logopedii? Univerzita Palackého není jediná možnost

Adéla Lišková

Adéla Lišková

14. 9. 2017

Logopedie, věda zabývající se výchovou a vzděláváním osob s poruchami řeči a komunikace, je v dnešní době perspektivním oborem, o který vzrůstá zájem. Kde lze logopedii studovat?

Co je logopedie?

Logopedie je podoborem speciální pedagogiky, který se zaměřuje na problematiku narušených řečových a komunikačních schopností, a to u všech věkových kategorií. Ve větší míře pracuje klinický logoped s dětmi, ovšem problémy se mohou objevovat i u dospělých.

Logopedie přitom léčí jak drobné vady jako problémy s vyslovováním konkrétních hlásek, tak rozsáhlé poruchy včetně úplné nemluvnosti. Logopedie úzce spolupracuje s medicínou, ale také sociálními vědami jako psychologie či pedagogika, stejně jako s lingvistickými obory.

Kde studovat logopedii – UPOL

Přímo obor logopedie se dá studovat pouze na jednom místě – na Fakultě pedagogické Univerzity Palackého v Olomouci. Jedná se o pětiletý magisterský studijní program zakončený získáním titulu Mgr.

Co se týče přijímacích zkoušek, skládají se z Testu studijních předpokladů (TSP) a ústní zkoušky. Ústní zkoušku tvoří kritická analýza části odborného textu, který si vylosujete, a následná diskuze nad textem. Podle oficiálních stránek UPOL jsou u uchazeče v rámci diskuse posuzovány především tyto oblasti:

 • srozumitelnost řeči
 • používání spisovného českého jazyka
 • nepřítomnost známek narušení komunikační schopnosti v oblasti produkce orální řeči
 • orientace v daných termínech
 • schopnost diskutovat s odkazy na prostudovanou literaturu a s uváděním konkrétních příkladů z oblasti poznatků o lidské komunikaci, řeči, jazyku a jejich poruch

Kde studovat logopedii – speciální pedagogika

Naneštěstí je zájem o studium logopedie obrovský a nabídka míst pro uchazeče velmi nízká – na nadcházející akademický rok 2016/2017 bylo zájemců o studium 240, ovšem přijato jich bylo pouhých 15. Ovšem i když se nedostanete na UPOL, nemusíte na studium logopedie zanevřít.

Na mnoha vysokých školách lze totiž studovat obor speciální pedagogika, který, jak již víme, zahrnuje i logopedii. Po absolvování nezbytných základů je pak standardně možné se při výběru předmětů zaměřit na vybranou specializaci – třeba právě na logopedii. Často je proto studium dvouoborové.

Kde studovat speciální pedagogiku

A kde můžete speciální pedagogiku studovat? Zde přinášíme seznam oborů a fakult veřejných vysokých škol:

 • Univerzita Hradec Králové, Fakulta pedagogická
  • učitelství pro základní školy, učitelství pro 1. stupeň základních škol – speciální pedagogika (5leté, magisterský)
  • speciální pedagogika, výchovná práce ve speciálních zařízeních (3leté, bakalářský)
  • speciální pedagogika, sociálně-výchovná péče o smyslově postižené (3leté, bakalářský)
  • speciální pedagogika, speciální pedagogika rehabilitační a humanitární činnosti (2leté, navazující magisterský)
 • Ostravská univerzita, Fakulta pedagogická
  • speciální pedagogika, speciální pedagogika pro učitelky MŠ a výchovné pracovníky (3leté, bakalářský)
 • Univerzita Karlova v Praze, Fakulta pedagogická
  • speciální pedagogika, speciální pedagogika (5leté, magisterský)
  • speciální pedagogika, učitelství na speciálních školách (5leté, magisterský)
  • psychologie, psychologie a speciální pedagogika (5leté, magisterský)
 • Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta pedagogická
  • speciální pedagogika, logopedie (4leté, magisterský)
  • speciální pedagogika, učitelství pro 2. stupeň ZŠ a speciální pedagogika – učitelství vybraných předmětů (4leté, magisterský)
  • speciální pedagogika, učitelství pro 1. st. ZŠ a speciální pedagogika(4leté, magisterský)
  • speciální pedagogika, speciální pedagogika předškolního věku (3leté, bakalářský)
  • speciální pedagogika, speciální pedagogika pro výchovné pracovníky (3leté, bakalářský)
  • speciální pedagogika, speciální pedagogika (3leté, bakalářský)

Ohodnoťte tento článek:
3,4
Právě čtete

Kde studovat logopedii? Univerzita Palackého není jediná možnost