Menu
StudentMag
Studium

Kde studovat kynologii? Vydejte se na ČZÚ nebo do Humpolce

Adéla Lišková

Adéla Lišková

20. 10. 2016

Jak udělat ze svého koníčka svou profesi? Pro ty, kteří mají rádi pejsky, je kynologie vysněným oborem, který jim umožní po celý život pracovat se zvířaty, které milují. Kde můžete kynologii studovat? Přinášíme vám informace o místě, kde se o pejscích dozvíte nejvíce.

Kde studovat kynologii – ČZÚ

Vysokoškolský obor kynologie lze v České republice studovat pouze na jednom místě, a to na České zemědělské univerzitě v Praze (Kamýcká 129, Praha 6 – Suchdol). Obor Kynologie nabízí Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. Jedná se o bakalářský studijní obor, který je ukončený získáním titulu Bc. (bakalář). Standardní délka studia je 3 roky a obor je možné studovat jak prezenční (denní) formou studia, tak kombinovanou formou. Na navazujícím magisterském studiu je možné pokračovat v oborech Zájmové chovy či Živočišná produkce.

ČZÚ – přijímací zkoušky

Co se týče přijímacích zkoušek, ty se skládají z biologie. Zde jsou doporučované tematické okruhy, které je si třeba nastudovat:

  1. Stavba buňky. Látkové složení živé hmoty. Minerální látky. Bílkoviny, nukleové kyseliny, cukry, tuky. Viry a fágy. Srovnání rostlinné a živočišné buňky. Rozmnožování buňky. Typy metabolismu. Dráždivost. Pohyb.
  2. Dědičnost. Nukleové kyseliny a význam pro dědičnost. Dědičnost a proměnlivost. Mendelovy zákony. Chromozomy. Mutace a modifikace. Využití genetiky v praxi.
  3. Rozmnožování. Pohlavní a nepohlavní rozmnožování. Gametogeneze. Oplozování. Blastogeneze. Zárodečné listy, jejich deriváty. Vývoj přímý a nepřímý.
  4. Vznik a vývoj života. Fylogenetický vývoj organismů. Evoluční teorie. Darwin a jeho význam. Vývoj člověka, lidská plemena.

ČZÚ – průběh studia a uplatnění

V rámci studia kynologie na České zemědělské univerzitě v Praze se setkáte se spoustou zajímavých předmětů tykajících se fyziologie a chování psů, ale také zvířat obecně. V rámci programu Zootechnika se budete specializovat na jednoho živočicha, a to psa domácího. Získáte teoretické i praktické znalosti o aspektech chovu jednotlivých plemen psů, jejich výživy, zdravotního stavu a genetiky s aplikací do techniky chovu a reprodukce a plemenitby.

Dále jsou zde předměty zaměřující se na využití psa v rozličných oblastech – myslivectví, policie, armáda, sport či léčebná a rekreační využití. Výuka je orientována velmi prakticky. Po absolvování oboru kynologie můžete hledat uplatnění ve sféře zájmových chovů zvířat, v samostatné chovatelské a podnikatelské činnosti ve sféře chovu a využívání psů, ve speciálních plemenářských institucích nebo třeba v oblasti zoorehabilitace.

Kde studovat kynologii – Humpolec

Kynologii lze studovat také na jedné střední škole, a to na Zemědělské akademii v Humpolci. Jedná se o čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou. Přijímací zkoušky jsou tvořeny testem z přírodopisu. Součástí výuky je také výcvik psů pod vedením zkušeného kynologa a péče o vlastní štěně.

Ohodnoťte tento článek:
3,8
Právě čtete

Kde studovat kynologii? Vydejte se na ČZÚ nebo do Humpolce