Menu
StudentMag
Kam na vysokou školu

Kde studovat fyziku: Víme, kde nemusíte skládat přijímací zkoušky

Redakce

Redakce

21. 1. 2013

Fyzika zkoumá přírodní jevy a jejich zákonitosti, proto je fyzika obor přírodovědní a studuje se především na přírodovědeckých fakultách. Víme, jaké fyzikální obory se otevírají a zda budete muset skládat přijímací zkoušky.

Většina škol nabízí pouze dvouoborové studium fyziky, to znamená v kombinaci s jiným oborem. I v tomto případě ale existují výjimky, které potvrzují pravidlo. Touto výjimkou je Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, která nabízí jednooborové studium fyziky. Pro přijetí musíte úspěšně zvládnout test studijních předpokladů.

Dvouoborové studium je umožněno i v menších městech

Dvouoborové studium fyziky je umožněno v Ostravě (Ostravská univerzita), Brně (Masarykova univerzita) i Praze (Karlova univerzita). Toto studium nabízí i univerzity v menších městech, a sice v Liberci (Technická univerzita) a v Ústí nad Labem (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně).

Přijímací zkoušky na výše zmíněné obory jsou různé. Některé školy přijímací zkoušky vůbec nekonají, tak je tomu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně i na Ostravské univerzitě, Technická univerzita v Liberci pak přijímá na základě výsledků ze střední školy.

Dvouoborové studium fyziky má velice blízko ke studiu fyziky se zaměřením na vzdělání. Pakliže by se někdo rozhodl fyziku přímo učit, má možnost tento obor studovat kupříkladu v Brně (Masarykova univerzita). Dále též v Ústí nad Labem (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně). S přijímacími zkouškami je to stejné jako na dvouoborovou fyziku.

Aplikovaná fyzika

Spíše interdisciplinárně orientovaný je obor Aplikovaná fyzika. Toto studium je vhodné zejména pro všechny zájemce nejen o přírodní vědy, ale i o technické obory.

Tento obor můžete studovat v Olomouci (Palackého univerzita), Praze (Karlova univerzita), Ostravě (Vysoká škola báňská) i v Liberci (Technická univerzita).

Přijímací zkoušky jsou odpuštěny na Vysoké škole báňské. Univerzita Palacké zkoušky odpouští pouze tehdy, pakliže máte dobré studijní výsledky ze střední školy. S písemným testem z fyziky však musíte počítat na Technické univerzitě v Liberci.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Kde studovat fyziku: Víme, kde nemusíte skládat přijímací zkoušky