Menu
StudentMag
Studium

Kde studovat fotografii? Kromě FAMU máte na výběr tři univerzity

Adéla Lišková

Adéla Lišková

7. 10. 2016

Fotografie je jeden z mála uměleckých oborů, který v dnešním světě digitálních technologií nejen neupadá, ale naopak nabývá na významu. Kde lze fotografii studovat? Kromě pražské FAMU si můžete vybrat z dalších třech univerzit.

Proč studovat fotografii?

S fotografiemi se setkáváme dnes a denně – v knihách, časopisech, na reklamních letácích a v bezpočtu různých podob také na internetu. Fotografie má velmi široký záběr, proto si absolventi fotografických oborů mohou vybrat z řady uplatnění.

Nabízí se jim práce se zakázkovou fotografií v reklamních agenturách, pozice profesionálních fotografů v médiích, v propagačních odděleních firem nebo si mohou plnit své sny jako umělecký fotograf. Být fotografem však není lehká práce – na jedné straně vyžaduje kreativitu, cit pro design a zapálení pro věc, na druhé straně preciznost a znalost techniky.

Kde studovat fotografii – FAMU (Praha)

Nejnáročnější zájemci o studium fotografie obvykle míří na Filmovou a televizní fakultu Akademie múzických umění v Praze. Najdete zde tříletý studijní obor Fotografie, ve kterém lze pokračovat na magisterském dvouletém studiu. Oba obory garantuje Katedra fotografie, která má v Praze k dispozici dva ateliéry s kompletním vybavením a dvě fotolaboratoře. Další dva velké ateliéry, velká a malá fotolaboratoř spolu s ubytovacím zařízením je k dispozici v Berouně.

Kde studovat fotografii – UJEP (Ústní n. Labem)

Fotografii lze dále studovat na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V rámci bakalářského studijního programu Výtvarné umění zde můžete studovat obor Fotografie a intermediální tvorba, kde mají studenti možnost zvolit si užší zaměření. Standardní délka studia 4 roky.

Na magisterském studiu je možné navázat oborem Fotografie (rovněž se zde volí užší zaměření), jehož standardní délka je 2 roky. Na magisterském studiu si můžete zvolit také obor Photography, který je prakticky totožným oborem, ovšem vyučovaným v anglickém jazyce.

Kde studovat fotografii – UTB (Zlín)

Dalším místem, kam se mohou vydat zájemci o studium fotografie je Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Tamní Fakulta multimediálních komunikací nabízí v rámci studijního programu Výtvarná umění obor Multimédia a design, který je jak bakalářský (ve standardní délce 3 roky), tak magisterský (ve standardní délce 2 roky). Na těchto oborech si studenti volí ateliér, ve kterém chtějí pracovat. Pro zájemce o studium fotografie je zde ateliér Reklamní fotografie.

Kde studovat fotografii – SLU (Opava)

Budoucí fotografie se rodí také na Slezské univerzitě v Opavě. Najdete zde Institut tvůrčí fotografie, který pracuje při Filozoficko-přírodovědecké fakultě. Institut garantuje studijní program Filmové, televizní a fotografické umění a nová média, pod který spadá obor Tvůrčí fotografie. Tento obor lze studovat jak na bakalářském studiu (standardní délka je 3 roky), tak na magisterském studiu (standardní délka je 2 roky), a dokonce je zde možno studovat i stejnojmenný doktorský program (standardní délka je 3 roky).

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Kde studovat fotografii? Kromě FAMU máte na výběr tři univerzity