Menu
StudentMag
Studium

Je lepší vést školní zápisky papírově, nebo elektronicky?

Stále větší procento studentů na střední škole odkládá papírové sešity a vede si poznámky elektronicky. Na vysoké škole pak dnes tento způsob tvorby zápisků dominuje. Který způsob je ale lepší?

Dva vyhraněné světy? Není to tak docela pravda

Bavíme-li se o zápiscích papírových vs. elektronických, v první řadě se všem vybaví ruční psaní zápisků perem do sešitu a psaní na klávesnici do textového editoru.

Ve většině případů tomu tak skutečně je. Technologie se ale rychle rozvíjí, a jak si řekneme níže v článku, studenti stále častěji objevují i třetí cestu, která stojí na pomezí. Zatím se ale budeme věnovat v současné době dvěma nejrozšířenějším přístupům: propiska + sešit a notebook s klávesnicí.

Odborníci se neshodnou

Na téma „platformy“ pro tvorbu poznámek se dlouhodobě vedou debaty mezi laickou i odbornou veřejností. I ta se dělí spíše na dva tábory, z nichž každý hledá důvody, proč je jedna varianta lepší než druhá.

Zastánci papírových poznámek například tvrdí, že psaní rukou rozvíjí jemnou motoriku a mozkovou činnost způsobem, který psaní na klávesnici nemůže nahradit. Objevují se také názory, že ruční psaní pomáhá k lepšímu zapamatování probírané látky a rychlejšímu učení.

Příznivci elektronické metody zase vyzdvihují jednoduchost editace poznámek (žádné „škrtance“) a jejich přehlednost (žádné nečitelné pasáže) či snadnost sdílení například studentům, kteří kvůli nemoci část výuky zameškají. Poukazují také na to, že stále více povolání nelze vykonávat bez počítače a je proto vhodné tomu přizpůsobit také výuku na školách.

Záleží také na schopnostech studenta: Naučme je obojí

Zatímco psaní rukou je jednou z prvních dovedností, kterým se dítě ve škole učí, v případě práce na počítači tomu tak není. Psaní všemi deseti se vyučuje až na středních školách, ve většině případů ale nejde o dovednost, kterou by si žáci měli osvojit povinně.

Žáci, kteří by psaní na počítači preferovali již na základní škole, jsou proto v tomto směru v nevýhodě. Ve srovnání z hlediska rychlosti tvorby poznámek proto mohou tak trochu neprávem prohrávat.

Nechme to na studentech

Při předmětech, kde po většinu hodiny student zapisuje teoretický výklad, pravděpodobně bude relativně většímu procentu studentů vyhovovat elektronický zápis. Jde například o dějepis nebo výklad k literatuře.

Naopak u větného rozboru nebo matematiky bude většině studentů zřejmě vyhovovat papírová forma zápisu.

Některé děti jsou přirozeně kreativní a své zápisky doplňují ručně psanými schématy a kresbami. Další děti zase raději stáhnou doplňující grafiku z internetu. Ostatně část dětí se poté zaměří na umělecké obory, druhá část se bude věnovat oborům technickým nebo administrativě. Proč by se tedy těmito směry nemohly přirozeně rozvíjet na základě své vlastní volby již během studia?

Nezapomínejme na tablety!

Moderní zařízení dokážou nabídnout možnost ruční tvorby zápisků elektronickou formou. A tak lze pomocí tabletu se stylusem a externí klávesnicí tvořit dokonalé elektronické poznámky, které jsou tvořeny jak ručně, tak psaním všemi deseti. A v tomto kompromisu, který si bere to nejlepší z obou světů, možná leží budoucnost.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Je lepší vést školní zápisky papírově, nebo elektronicky?