Menu
StudentMag
Studentské finance

Jak získat studentský grant na svůj projekt? Pomohou grantové agentury

Adéla Lišková

Adéla Lišková

31. 5. 2016

Po vlastním vědeckém projektu či výzkumu touží spousta vysokoškoláků, chybí jim na to ovšem jedna podstatná věc – peníze. Pokud je to i váš jediný problém v cestě za splněním vědeckého snu, můžete ho vyřešit pomocí studentského grantu.

Studentské projekty a studentské granty

Soukromý sektor již dávno ví, že zářnou budoucnost nelze zařídit jinak než podporou vědy, výzkumu a inovací. A v posledních letech si toho ve velké míře začala všímat i sféra veřejná. Pokud tedy patříte mezi vědecké nadšence, zbystřete.

Výzkumné studentské projekty u nás pomocí studentských grantů a veřejných soutěží podporuje spousta institucí, ať už se jedná o grantové agentury, vysoké školy či projekty Evropské unie.

Grantové agentury a veřejné soutěže

Grantové agentury jsou institucemi, které se zaměřují na podporu různých vědeckých, vzdělávacích, anebo například kulturních činností. K tomuto účelu pořádají veřejné soutěže o finanční granty. Jejich značnou část pak tvoří granty studentské, díky kterým mohou zejména studenti magisterských a doktorských programů vysokých škol získat finanční prostředky na své vědecko-výzkumné studentské projekty.

Grantová agentura ČR a další instituce

Mezi nejvýznamnější grantové agentury v České republice patří Grantová agentura ČR (GAČR) podporující zejména studenty doktorského studia. Jedná se o státní agenturu financovanou veřejnými prostředky ze státního rozpočtu.

Vedle toho existují i fondy jednotlivých ministerstev. Studentské granty je pak možné získat zejména od Ministerstva školství, často financované v rámci určitých kampaní a projektů Evropské unie. Přímo v rámci EU pak působí Evropská nadace pro vědu. Studentský grant je možné získat také od soukromých agentur a nadací. Například pro studenty uměleckých škol a filozofických fakult pořádá grantové projekty například agentura Dilia.

Vysoké školy a studentské grantové soutěže

Budování vědy neodmyslitelně patří k vysokým školám a univerzitám, a tak studentský výzkum, ať už v rámci svých interních soutěží či ve spolupráci se státními či soukromými grantovými agenturami, podporují i ony. Pražská Univerzita Karlova má dokonce svojí vlastní grantovou agenturu GAUK. Grantová agentura Univerzity Karlovy podporuje zejména oblast základního výzkumu. Svou interní grantovou agenturu má pak například i Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

Studentské grantové soutěže však pořádají všechny velké veřejné univerzity, ať už jedná o Masarykovu univerzitu v Brně, Západočeskou univerzitu v Plzni či Univerzitu Palackého v Olomouci, dále pak rovněž zaměřené vysoké školy, například Vysoká škola ekonomická či České vysoké učení technické v Praze.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Jak získat studentský grant na svůj projekt? Pomohou grantové agentury