Menu
StudentMag
Studium

Jak se dostat na uměleckou školu? Připravte se na vícekolové zkoušky

Adéla Lišková

Adéla Lišková

24. 3. 2016

Stejně jako je umění velmi širokým pojmem, zahrnující bezpočet tvůrčích činností, tak existuje i spousta vysokoškolských oborů s uměleckým zaměřením. Které to jsou a jak se na ně dostat?

Vysokoškolské umělecké obory či obory nějakým způsobem související s teorií a historií umění můžete v České republice na neuvěřitelných 50ti místech. Jedná se přitom o 45 fakult veřejných vysokých škol a 5 soukromých škol. Vybrali jsme pro vás ty nejzajímavější.

Příjímací zkoušky

Umělecké obory jsou zpravidla výběrové, proto je výběrové řízení často vícekolové. Můžete se setkat s talentovými zkouškami, hodnocením portfolia domácích prací podle zadání, ale i s klasickými vědomostními testy.

Podání přihlášky

U každé fakulty či školy je to samozřejmě jiné, uměleckých oborů však bývají deadliny podání přihlášek mnohem dříve než u ostatních oborů. Důvodem je často právě hodnocení autorských prací či složité výběrové řízení. Pokud se tak chystáte na umělecký obor, přihlášku začněte raději už v září. U spousty uměleckých škol je nejzazší termín koncem listopadu, někdy i dříve.

AMU A AVU v Praze

Na Akademii múzických umění a Akademii výtvarných umění probíhá 1. kolo na základě hodnocení domácích prací. V dalších kolech vás čeká praktická talentová zkouška, znalostní testy a pohovor.

JAMU v Brně

Na Janáčkově akademii múzických umění lze umění studovat na divadelní či hudební fakultě. Výběrové řízení probíhá formou vícekolových talentových zkoušek.

VŠUP v Praze

Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze vyžaduje v 1. kole portfolio domácích prací. 2. kolo probíhá formou talentové zkoušky.

Architektura

Architekturu můžete studovat na pražské ČVUT, kde vás čeká výtvarná zkouška, zkouška z exaktních předmětů, test ze všeobecného přehledu a pohovor. Dále pak na VUT v Brně, kde se zkouška skládá z testu z matematiky, architektury a umění a z odborné rozpravy. Architekturu najdete ještě na Technické univerzitě v Liberci, která vyžaduje portfolio domácích prací, talentovou zkoušku a znalostní testy.

Arts Management

Zajímavým oborem, propojujícím ekonomické znalosti a umění, je Arts Management na Podnikohospodářské fakultě VŠE v Praze. Zde vás čeká test z Angličtiny, matematiky a kulturního přehledu.

Soukromé školy

Ze soukromých škol by vás mohl zaujmout Archip, s.r.o. či ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o., zaměřující se na výtvarné umění. Na první se vybírá pouze podle domácích prací, na druhé vás čeká ještě test a ústní pohovor. Pro knižní nadšence existuje Literární akademie ART CAMPUS, kde se dělá dvoukolová talentová zkouška.

Ohodnoťte tento článek:
3
Právě čtete

Jak se dostat na uměleckou školu? Připravte se na vícekolové zkoušky