Menu
StudentMag
Studium

Jak se dostat na psychologii? Snadno to nepůjde, konkurence je vysoká

Adéla Lišková

Adéla Lišková

16. 3. 2016

Mezi uchazeči o vysokoškolské studium patří psychologie k nejžádanějším oborům. Pokud tak chcete patřit k těm úspěšným, musíte v přijímačkách zazářit. Na co se připravit?

Navzdory tomu, že budoucí uplatnění není zas tak slavné jako třeba u technických oborů, přihlášku na některý z vysokoškolských psychologických oborů si podává enormní množství maturantů. Pokud mezi ně patříte i vy a chcete studovat v Praze, Brně či Olomouci, budete to mít hodně těžké.

Šance na přijetí

Psychologii můžete studovat na Karlově univerzitě v Praze, Masarykově univerzitě v Brně a Palackého univerzitě v Olomouci. Na těchto školách je zhruba pouhých 5 % uchazečů. Větší šance na přijetí slibuje Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Ostravská univerzita v Ostravě, ne však více než 20 %. Lepší vyhlídky pak nabízí soukromé školy (Vysoká škola aplikované psychologie či Pražská vysoká škola psychosociálních studií).

Univerzita Karlova v Praze

Na pražské UK nabízí obor Psychologie Filozofická fakulta. Přijímací zkoušky jsou dvoukolové. První kolo tvoří písemné testy – z biologie nebo ze základů společenských věd (volí uchazeč), z psychologie, zpracování určeného psychologického tématu a test studijních předpokladů. Druhé kolo je pohovor – o přečtené odborné literatuře a motivaci ke studiu. Pro uchazeče pořádá Filozofická fakulta přípravný kurz.

Masarykova univerzita v Brně

Zde obor Psychologie zajišťuje Fakulta sociálních studií. Příjímací zkoušky zde zastupují dvoje Scio testy – Obecné studijní předpoklady (OSP, váha 40 %) a Základy společenských věd (ZSV, váha 60 %). Maximální počet bodů v příjímacím řízení je 200, přičemž se přepočítají podle dosažených percentilů a vah. V posledních letech se hranice přijetí pohybuje mezi 160-180 body se sestupnou tendencí.

Magisterský obor psychologie lze studovat na Filozofické fakultě, kde jsou příjímací zkoušky tvořeny Testem studijních předpokladů (TSP) a oborovým testem z psychologie a biologie.

Univerzita Palackého v Olomouci

Obor Psychologie zde spadá pod Filozofickou fakultu. Přijímací zkoušky jsou dvoukolové. Uchazeč musí projít Testem SPF (Test předpokladů ke studiu na FF UP) a následně ústním pohovorem, kde jsou ověřovány znalosti z psychologie, ale také motivace ke studiu.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zde obor Psychologie nabízí Pedagogická fakulta. Dvoukolové přijímačky zahrnují v první části písemný test ze středoškolských základů psychologie, pedagogiky a obecné občanské orientace, v druhé části pak pohovor o motivaci ke studiu a přezkoušení znalostí anglického jazyka (překlad odborného textu). Ukázky testů najdete na stránkách fakulty.

Ostravská univerzita v Ostravě

Na Ostravské univerzitě můžete psychologii studovat na Filozofické fakultě. Přijímací zkouška je písemná a po uchazeči požaduje všestranné vědomosti: kulturně-společenský přehled (literatura, umění, politika), a dále znalosti z biologie, psychologie a základů společenských věd na úrovni všeobecného gymnázia. Na stránkách fakulty najdete jak ukázkové testy, tak seznam doporučené literatury.

Ohodnoťte tento článek:
3,3
Právě čtete

Jak se dostat na psychologii? Snadno to nepůjde, konkurence je vysoká