Menu
StudentMag
Studentské finance

Investování pro začátečníky – Jak nakupovat akcie a podíly

Akciové trhy mohou být pro každého, kdo s investováním teprve začíná, děsivým místem. Spousta čísel, blikajících obrazovek a neproniknutelného žargonu. Je to na hony vzdálené vhazování mincí do prasátka nebo placení hotovosti na spořicí účet v obchodním domě.

Akciové trhy mohou být pro každého, kdo s investováním teprve začíná, děsivým místem. Spousta čísel, blikajících obrazovek a neproniknutelného žargonu. Je to na hony vzdálené vhazování mincí do prasátka nebo placení hotovosti na spořicí účet v obchodním domě.

Pokud spoříte na budoucnost – minimálně na pět let – může vám investování na akciovém trhu přinést větší výnosy než peníze v hotovosti. A může také zabránit škodlivému vlivu rostoucích cen.

Přinášíme vám přehled základních informací o investování a způsoby, jakými mohou začátečníci nakupovat akcie a podíly.

Poznámka: Než se vydáte cestou investování, je rozumné vytvořit si peněžní fond pro případ deště v hodnotě alespoň tří (a nejlépe šesti) měsíců vašich obvyklých výdajů. Kde můžete začít investovat? Vyberte si některou z několika investičních platforem v ČR.

Co je to investování?

Stojí za to začít definicí toho, co je investování a proč ho lidé dělají. Investování je proces, při kterém využíváte své peníze k dosažení výnosu (i když je třeba poznamenat, že investování s sebou nese riziko ztráty, s výjimkou případů, kdy jsou podíly drženy jako hotovost).

Proces investování zahrnuje ukládání peněz do různých investic.

Co znamenají tyto „investice“?

Existují čtyři hlavní typy, které se označují jako „třídy aktiv“. Mezi ně patří:

  • hotovost – úspory, které si ukládáte na účet v bance nebo stavební spořitelně
  • dluhopisy – známé také jako „cenné papíry s pevným úrokem“. Dluhopis je dluhopis, který svému držiteli vyplácí úrok výměnou za půjčku emitentovi dluhopisu. Pokud je emitentem dluhopisu vláda Spojeného království, označuje se dluhopis jako „gilt“. Společnosti také vydávají dluhopisy IOU známé jako „podnikové dluhopisy“.
  • nemovitost – investice do cihel a malty, buď v naději, že hodnota budovy vzroste, nebo že budete mít prospěch z jejího příjmu z pronájmu. Nebo kombinace obojího.
  • Akcie a podíly – jedná se o zaměnitelné pojmy, které se také označují jako akcie.

Investování do akcií spočívá v tom, že si koupíte podíl ve společnosti buď přímo, nebo prostřednictvím fondu (forma kolektivního investování, kde jsou vaše peníze sdruženy s penězi potenciálně tisíců dalších investorů). Jako akcionář se stáváte spoluvlastníkem podniku a podílíte se na jeho finančních úspěších i neúspěších.

Akumulace aktiv se často označuje jako „portfolio“. Nic nebrání tomu, aby se investor zaměřil pouze na jeden typ aktiv, ale je s tím spojeno riziko „všech vajec v jednom košíku“.

Rozložení peněz mezi různé třídy aktiv – tzv. diverzifikace – je rozumnou investiční politikou.

Rizika s tím spojená

Každá investice s sebou nese určitou míru rizika, některé větší než jiné. Obecně platí, že čím vyšší je potenciální výnos investice, tím vyšší je riziko ztráty peněz.

Například u spořicích účtů je riziko ztráty peněz britských střadatelů prakticky nulové díky přísným pravidlům pro odškodnění v případě, že se poskytovatel dostane do problémů.

Dluhopisy jsou rizikovější než hotovost, protože existuje možnost, že emitent nebude plnit své úrokové platby a „selže“. Kompromisem je opět o něco vyšší úrok než u hotovosti, obvykle v rozmezí 2 až 3 %.

Akcie a nemovitosti mají potenciál generovat lepší výnosy, a proto se nacházejí na vrcholu žebříčku rizika/výnosu.

Akcie jsou často prvním vstupem investora na akciové trhy, proto se na ně ve zbytku tohoto článku zaměříme.

Buďte připraveni na vzestupy a pády

Při investování do akcií je třeba mít na paměti své konečné finanční cíle. Být připraven na vzestupy a poklesy akciových trhů a přečkat je.

Ať už se rozhodnete pro jakoukoli metodu, musíte také zohlednit náklady. Založení vkladového účtu v bance na vysoké úrovni nic nestojí. Při nákupu akcií však vzniknou další poplatky nad rámec nákladů na vlastnictví podílu v samotné společnosti.

Investování do akcií také znamená, že se mohou objevit daňové aspekty, například při prodeji části portfolia.

Ohodnoťte tento článek:
1
Právě čtete

Investování pro začátečníky – Jak nakupovat akcie a podíly