Menu
StudentMag
Studentský život

Grafologie o vás prozradí vše. Stačí k tomu kousek popsaného papíru

Redakce

Redakce

7. 2. 2013

Každý si během let osvojí vlastní styl psaní, podle kterého lze zjistit typ osobnosti. Písmem vyjadřujete svou originalitu. Zkušení grafologové vás rozeberou do nejmenšího detailu.

A kde se vlastně grafologie vzala? První zmínky o rozboru písma pocházejí již ze starého Říma, kde zkoumali písmo jistého panovníka a jeho rodiny. Někdy v té době s tím začal také řecký filozof Aristoteles.

Grafologie má staletou historii

Poté grafologie na dlouhý čas upadla do zapomnění. Renesance vědy o písmu začíná až na počátku sedmnáctého století, kdy se lékař Cesare Baldi začal zabývat propojením rukopisu s charakterem osobnosti. S moderní grafologií přišlo až francouzské duchovenstvo. V roce 1871 opat Jean-Hippolyte Michon založil první školu grafologie a začal vydávat časopis La Graphologie, který vychází dodnes.

Moderní grafologie

I při pracovním pohovoru vás mohou požádat o vlastnoruční napsání žádosti o zaměstnání. Pravděpodobně chtějí vaše písmo prozkoumat. Myslíte si, že byste mohli dopadnout špatně a radši písmo zfalšujete? To vám ale není nic platné, poněvadž zkušený grafolog toto pozná. Jediné, co grafolog nepozná, je pohlaví, věk a zaměstnání člověka.

Grafologii, vědu o písmu, využívá při vyšetřování i policie. Díky ní zjistí charakter, silné i slabé stránky pachatele.

Při psaní na nelinkovaný papír vás prozradí sklon řádků, sklon a velikost písma, to, jaké děláte okraje a jestli píšete zbrkle nebo rozvážně. Vypovídá to totiž o vaší psychické stránce, zda jste v pohodě, nebo trpíte depresemi.

Koncem devatenáctého století vznikla německá teoretická škola přiřazující grafologii k fyziologii a psychologii. Na přelomu devatenáctého a dvacátého století  dal Dr. Klages grafologii do souvislosti s osobností jedince. Jeho zjištění, že co je negativem pro jednoho, může být pozitivem u druhého, dalo grafologii nový význam.

Národnostní rozdíly jsou také důležité

Písmo se však liší i podle národnosti člověka. Každý národ se učí podle jiné předlohy. A také se liší příležitosti, okolnosti psaní. V dopise pro kamaráda se nebudete snažit udělat takový dojem jako v žádosti o práci. Proto má každý člověk několik druhů rukopisu. Grafolog je dokáže rozpoznat.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Grafologie o vás prozradí vše. Stačí k tomu kousek popsaného papíru