Menu
StudentMag
Studium

Erasmus+: finanční podporu získají přes 4 miliony studentů a pedagogů

Vendula Pazderová

Vendula Pazderová

3. 12. 2013

Evropský parlament chválil Erasmus+, nový program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport, který má být zahájen v lednu 2014. Program bude disponovat rozpočtem 14,7 miliardy eur.

Finanční podporu na studium, stáž, práci či dobrovolnou činnost získají více než čtyři miliardy osob. Z toho dva miliony studentů vysokých škol, 650 tisíc žáků škol odborných a přes 500 tisíc lidí, kteří vycestují do zahraničí na výměnu mladých či jako dobrovolníci.

Erasmus+ má snížit nezaměstnanost

Sedmiletý program Erasmus+ má zlepšit dovednosti a zaměstnatelnost a přispět k modernizaci vzdělávání, odborné přípravy a systémů práce s mládeží.

„Erasmus+ přispěje ke zmírnění nezaměstnanosti mladých, jimž dá možnost zvýšit si kvalifikaci a prohloubit své dovednosti prostřednictvím zahraniční zkušenosti,“ tvrdí Androulla Vassiliou, komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež.

Erasmus+ má tři hlavní cíle:

  1. podpora studia v cizině, a to jak v rámci EU, tak i za jejími hranicemi,
  2. podpora partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací,
  3. reformy s cílem modernizovat systémy vzdělávání a odborné přípravy a podporovat inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.

Nový program slučuje všechny stávající programy EU pro vzdělávání, tedy program celoživotního učení (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), program „Mládež v akci“ a pět programů mezinárodní spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program spolupráce s průmyslově vyspělými zeměmi). Uchazeči tak získají lepší přehled o nabízených příležitostech a díky dalšímu zjednodušení se údajně zlepší dostupnost programu.

Nový systém záruk na studentské půjčky

Studenti, jenž chtějí absolvovat v zahraničí celé magisterské studium, mohou využít nového systému záruk na půjčky Evropského investičního fondu. Erasmus+ také nabídne finanční prostředky pedagogům a pracovníkům s mládeží, a podpoří partnerství mezi školami, podniky a neziskovými organizacemi.

„Kromě toho, že nabídne stipendia, podpoří Erasmus+ také partnerství usnadňující přechod ze vzdělávacího do pracovního procesu, jakož i reformy za účelem modernizace a zlepšení kvality vzdělávání v členských státech,“ dodává Androulla Vassiliou.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Erasmus+: finanční podporu získají přes 4 miliony studentů a pedagogů