Menu
StudentMag
Kariéra pro studenty

Brigády pro studenty od 15 do 18 let existují. Víme, jak neporušit zákon

Redakce

Redakce

9. 10. 2012

Máte víc výdajů než příjmů? Sehnat brigádu, když nejste plnoletí, není snadné. Jste vděční za každou příležitost a někdy porušujete zákon, aniž to tušíte. Jaké brigády mladiství dělat nesmí?

O mladistvém člověku mluvíme ode dne jeho patnáctých narozenin až do dosažení plnoletosti. Mladistvý může se souhlasem zákonného zástupce uzavřít pracovněprávní vztah. Pracovat může však až po skončení základní školy. Poté na sebe může brát práva a povinnosti zaměstnance. V případě, že chce jedna nebo druhá strana pracovní závazek ukončit, musí informovat zákonného zástupce.

Na co musí zaměstnavatel myslet?

Zaměstnavatel by neměl mladistvému přidělovat takovou práci, která je nad jeho fyzické a psychické síly a které nerozumí. Příkladem může být situace, kdy zaměstnavatel udělil mladistvému práci programátora, aniž by jí rozuměl.

Povinnost zaměstnavatele
Zaměstnavatel je povinen zajistit mladistvému lékařskou prohlídku před vstupem do pracovního poměru a pak pravidelně podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Prohlídka je povinná. Zaměstnavatel by měl udělit mladistvému odpovídající práci podle zdravotního stavu.

Přesčasy a práce v noci jsou zakázány pro všechny mladistvé a zaměstnavatel je k tomu nesmí nutit. Výjimka pro práci v noci je možná pro mládež starší šestnácti let v rámci vzdělávání. Nesmí však přesahovat jednu hodinu a musí navazovat na pracovní dobu.

Zaměstnavatel dále nesmí mladistvého povolat k práci ohrožující jeho bezpečnost. Nemůže-li vykonávat určitou práci kvůli věku nebo zdravotnímu stavu, je zaměstnavatel povinen pověřit ho jinou prací odpovídající jeho kvalifikaci.

Tato práce pro mladistvé rozhodně není

Mladiství nesmí vykonávat práci pod zemí, při těžbě nerostů nebo při ražení štol a tunelů. Zároveň nesmí působit na pozici přesahující jejich fyzické a rozumové schopnosti a vykonávat práce, kde není zajištěna jejich bezpečnost a kde by mohlo dojít k úrazu.

Ohodnoťte tento článek:
3
Právě čtete

Brigády pro studenty od 15 do 18 let existují. Víme, jak neporušit zákon