Menu
StudentMag
Studium

Akreditace MŠMT: Jak získat a neztratit oprávnění k výuce druhých?

Redakce

Redakce

4. 3. 2013

Akreditace je známkou kvality vzdělávacího institutu. Nejen, že dokazuje způsobilost lektorů, ale zkoumá i materiální vybavení. Co samotné slovo akreditace znamená a kdo ji vydává?

Původně je slovo akreditace odvozeno z latinského Accredo – dávám důvěru. Akreditace znamená oprávnění k určité činnosti nebo ověření a uznání takového oprávnění. Vydává ji určitá akreditační autorita.

V zákoně je přesně vymezeno, kdo a jakým způsobem vydává akreditaci:

„Vzdělávací program v příslušném oboru vzdělání pro jednotlivou vyšší odbornou školu podléhá akreditaci, kterou uděluje ministerstvo; v případě vzdělávacího programu zdravotnického zaměření s předchozím souhlasem Ministerstva zdravotnictví a v případě vzdělávacího programu v oblasti bezpečnostních služeb s předchozím souhlasem Ministerstva vnitra a v případě vzdělávacího programu zaměřeného na přípravu k výkonu regulovaného povolání též s předchozím stanoviskem příslušného uznávacího orgánu, zda absolventi budou připraveni odpovídajícím způsobem k výkonu tohoto povolání.“

– Zákon č. 651/2004 Sb. školský zákon, ve znění pozdějších předpisů

 Akreditační autoritou je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. V určitých případech rozhoduje se souhlasem dalších zainteresovaných resortů.

Žádost o akreditaci vzdělávacího programu se podává právě MŠMT, které ji postoupí Akreditační komisi pro vyšší odborné vzdělávání. Komise posoudí vzdělávací program z obsahového a odborného hlediska a do 120 dnů ode dne, kdy jí byla doručena, sdělí ministerstvu stanovisko.

Veškeré informace o běžících či ukončených akreditačních řízeních naleznete na stránkách MŠMT.

Akreditace v ohrožení

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci se v roce 2003 ocitla v situaci, kdy jí hrozilo omezení akreditace. Konkrétně šlo o nebezpečí, že by nemohla přijímat nové studenty do prvního ročníku. Hlavním problémem byl nedostatečný počet profesorů a docentů zaměstnaných na plný úvazek. Akreditační komise nebyla spokojena ani s jejich věkem, který dosahoval asi sedmdesáti let, nakonec však přijímací řízení umožnila.

Ohodnoťte tento článek:
1
Právě čtete

Akreditace MŠMT: Jak získat a neztratit oprávnění k výuce druhých?